Boende

Andrahandsuthyrning
Läs mer om uthyrning i andra hand här.

Värme i lägenheten
Om du tycker att det är kallt i lägenheten ska du börja med att mäta vilken temperatur du har. Alla dörrar, fönster och vädringsluckor (samt de små ventilerna på vädringsluckorna) ska vara stängda. Lägg en termometer på ett bord mitt i rummet och vänta några timmar. Temperaturen ska vara 20 till 21 grader, en meter över golvet mitt i rummet. Om temperaturen är lägre än 20 grader ska du kontrollera fönstren och elementen, läs mer om det här.

Autogiro
Vill du att avgiften ska dras automatiskt från ditt bankkonto ska du anmäla dig till autogiro.

Via internetbanken
I din internetbank kan du teckna autogiromedgivande när du är inloggad. Sök efter Brf Totten i Åre (bankgironummer 5520-2881) och anmäl autogiro.

Manuellt via föreningen
Ladda ned blanketten nedan, skriv ut och fyll i den. Skicka den sedan med posten till föreningen, adressen hittar du här. Du får fortfarande avier så att du kan se vilket belopp som kommer dras från ditt konto, men så snart autogirot har trätt i kraft står det "makulerad" på ditt inbetalningskort. Autogiro kan kombineras med e-postavisering.

Betala från kontonummer: Autogiroanmälan, medgivande till kontonummer.pdf
Betala från bankgironummer: Autogiroanmälan, medgivande till bankgironummer.pdf

E-postavisering
Vill du hjälpa föreningen att sänka våra aviseringskostnader och samtidigt slå ett slag för miljön kan du få avierna via e-post i pdf-format. En pdf-avi visas på skärmen i samma form som de utskrivna avierna. Vill du anmäla dig till e-postavisering loggar du in på https://totten.realportal.nu (användarnamn, en femsiffrig kod, finns på dina avier och lösenord väljer du själv). Klicka på "För medlemmar", "Kontaktuppgifter", fyll i din e-postadress, kryssa i "Tillåt att avier skickas med e-post" och spara. E-postavisering kan kombineras med autogiro.

Inloggning på Mina sidor
Du kan välja mellan att logga in med ditt BankID eller att skapa ett lösenord. Du väljer själv ditt lösenord. Din e-postadress måste dock finnas registrerad i föreningens system. Det kontrollerar du enkelt genom att titta på din avi. Står det "E-postadress saknas" efter ditt användarnamn (en femsiffrig kod) på din avi måste du skicka din e-postadress till vår förvaltare via . Obs! Om du än nyinflyttad genereras ditt användarnamn (din femsiffriga kod) när din första avi skickas ut, innan dess kan du inte logga in.

Om din e-postadress redan är registrerad, eller när vår förvaltare registrerat den, går du till https://totten.realportal.nu och klickar på "Glömt lösenord". Där anger du ditt användarnamn (en femsiffrig kod) som står på dina avier och klickar på "Skicka". Du får därefter ett e-brev med en länk där du väljer ditt lösenord.

Huvudsäkringar
Om strömmen delvis har gått i din lägenhet och det inte hjälper att byta säkring i proppskåpet har sannolikt en av dina huvudsäkringar i källaren gått sönder. Kontakta då AGO Servicebolaget i Åre och uppge vilken adress du bor på samt din elcentrals beteckning (en liten graverad skylt på proppskåpet där det står typ "EC 2"). I det låsta utrymmet i källaren där våra huvudsäkringar sitter finns bl.a. även telefon-, fiber- och antenninstallationer som vi medlemmar inte kan ha tillträde till. Därför måste vi kontakta fastighetsförvaltaren som byter huvudsäkringar åt oss. Vi medlemmar bekostar själva bytet av våra huvudsäkringar då dessa är en del av varje medlems enskilda avtal med nätägaren.

Information om bostadsrätten (s.k. mäklarbild)
Via Mina sidor https://totten.realportal.nu (användarnamn, en femsiffrig kod, finns på dina avier och lösenord väljer du själv) kan vi ta ut en s.k. mäklarbild (en rapport med information om bostadsrätten) som fastighetsmäklarna vill titta på om du vill sälja din bostadsrätt via en fastighetsmäklare (du kan såklart sälja din bostadsrätt själv också, läs mer under rubriken Överlåtelse av bostadsrätt). Klicka på "För medlemmar", "Min bostadsrätt" och klicka på knappen "Rapport Brf Information" så får du en pdf-fil med den information som fastighetsmäklarna efterfrågar.

Brandvarnare i alla lägenheter
För allas säkerhet har styrelsen beslutat att det ska finnas en brandvarnare i alla lägenheter. Föreningen har också försett varje lägenhet med en brandvarnare. Underhållsansvaret för brandvarnaren (batteribyte och utbyte) har bostadsrättsinnehavaren. En brandvarnare bör bytas ut efter 8–10 år, de har begränsad livslängd. Vid den årliga invändiga funktionstillsynen kontrolleras att brandvarnare finns och att den fungerar.

Vattenlarm under alla diskbänkar
Styrelsen har beslutat att det ska finnas ett vattenlarm under alla diskbänkar i alla lägenheter. Föreningen har också försett varje lägenhet med ett vattenlarm (DropStop 600). Underhållsansvaret för vattenlarmet (batteribyte och utbyte) har bostadsrättsinnehavaren. Knapp för att testa batteriet finns bredvid kontakterna. Vid den årliga invändiga funktionstillsynen kontrolleras att vattenlarm finns och att det fungerar. Läs hur du kontrollerar vattenlarmet här.

Skadedjur
Föreningen har en självriskfri husbocks- och saneringsförsäkring. Försäkringen ersätter kostnader för sanering och reparation efter angrepp av husbock och hästmyra samt kostnader för att bekämpa ohyra som till exempel vägglöss och kackerlackor.

Kontakta AGO Servicebolaget i Åre om du har skadedjur i lägenheten så saneras det kostnadsfritt.

Snöröjning
AGO Servicebolaget i Åre sköter all vinterväghållning inom området. Såväl lokalgator som gångvägar, trappor, utomhusparkeringar och gästparkering snöröjs och sandas av AGO Servicebolaget i Åre.

Hushållssopor
Våra hushållssopor delas in i följande kategorier:
I varje hus finns ett soprum där vi sorterar vårt avfall i flera fraktioner. Här lämnar vi förpackningar, tidningar och returpapper, brännbart samt farligt avfall.

Förpackningar

Bärkassar, plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i t.ex. müslipaket, frigolit, burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t.ex. för sylt).

Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hundmatsäckar, bärkassar, presentpapper, omslag till bokklubbsböcker, julklappspapper. OBS! Wellpapp till TV, stereo, möbler m.m. och andra skrymmande förpackningar ska lämnas på förpackningsinsamlingen vid Coop i Åre eller på kommunens återvinningscentral i t.ex. Staa.

Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminiumfolie och formar, penseltorra (dvs. torra och urskrapade) målarburkar.

Färgade flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.

Ofärgade flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget.

Tidningar och returpapper

Dags- och veckotidningar, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, resekataloger och liknande), broschyrer och skriv/ritpapper.

Brännbart
Som brännbart sorteras alla mindre föremål som inte är en förpackning eller farligt avfall. T.ex. matavfall, kuvert, textilier, plastföremål, dammsugarpåsar, plastfickor, kläder, blöjor, hundbajspåsar, bindor, stomipåsar, dialyspåsar, katetrar, kattsand, cd-skivor, dryckesglas, tallrikar, bestick, stekpannor, videoband, skor och rakhyvlar.

Farligt avfall
Batterier, el-avfall och s.k. småel (t.ex. vattenkokare, fjärrkontroller, rakapparater, surfplattor, bärbara datorer, mobiltelefoner och allt med sladd eller batteri), kemikalier (märk behållaren med innehåll om möjligt), målarfärg och färgrester (även vattenbaserad färg), sprayburkar, lim, lack, läkemedel, oljor och oljefilter, lampor och lysrör, kvicksilvertermometrar, brandvarnare.

Grovsopor
Alla grovsopor såsom badkar, kylskåp, tvättmaskiner, sängar, soffor och sorterat byggavfall måste vi köra till kommunens återvinningscentral i Järpen eller i Staa. Läs mer på kommunens hemsida. Att lämna grovsopor som privatperson kostar inget, det ingår i renhållningstaxan.

Matavfall
Matavfall är exempelvis matrester (råa och tillagade), bröd, kakor, bullar, kex, skal och rester från frukt och grönsaker (läs mer i denna soteringsguide). Det ska sedan årsskiftet 21/22 sorteras i papperspåsar (läs mer här). Låt blött matavfall rinna av i vasken. Fyll påsen till den streckade linjen men inte mer så att den kan förslutas väl. Förslut påsen genom att vika eller rulla ihop kanten. Lägg påsen försiktigt i det bruna matavfallskärlet för att minska risken att påsen går sönder.

Fjärrkontroll till bommen och garageporten
Bommen och garageportarna kan öppnas med en fjärrkontroll. Kontakta AGO Servicebolaget i Åre om du vill köpa en fjärrkontroll, uppge om du har garageplats på övre eller nedre planet.

Vattenmätare
I föreningen mäts och debiteras varmvattnet individuellt utifrån radioavlästa varmvattenmätare i respektive lägenhet. En kubikmeter varmvatten kostar 91 kr (december 2022) och aviseras kvartalsvis på januari-, april-, juli- och oktoberavierna. Föreningen gör ingen avräkning och läser inte av vattenmätaren vid en överlåtelse. Avräkning och avläsning reglerar köparen och säljaren sinsemellan.

Gemensamma utrymmen
I entrén till samtliga hus finns ett förråd för fritidsutrustning, cyklar och barnvagnar (inga motorer eller andra privata ägodelar).

Hus 14, -1 vån
- Extra cykelförvaring, vallabänk, några låsbara förrådsburar (ska märkas med lägenhetsnummer om vi använder).
- Lilla tvättstugan

Hus 16, -1 vån
- Föreningens kontor, medlemmarnas samlingslokal.

Hus 18, -1 vån
- Gästrum (se egen rubrik)
- Stora tvättstugan

Obs!
I trapphusen och på våningsplanen får vi varken ha dörrmatta, skoställ eller andra lösa eller brännbara föremål, läs mer här.

Medlems- och lägenhetsförteckning (lägenhetsnummer)
Din lägenhet har flera nummer och vi vill här förtydliga hur dessa används.

I föreningens medlems- och lägenhetsförteckning samt ekonomiska plan har varje lägenhet ett nummer (1-95). Varje lägenhet har också ett nummer i Lantmäteriets lägenhetsregister. Där numreras lägenheterna med våningsplan (08-13 där entréplanet har nummer 10) och läge inom våningsplanet (01-04). Numret finns anslaget i trapphusregistret samt på varje lägenhetsdörr. Lantmäteriets lägenhetsnummer är unikt inom varje byggnad men numret är inte unikt inom föreningen, därför måste även adress (Källvägen 13-16 och 18) anges i exempelvis kommunikationen med vår tekniska eller ekonomiska förvaltare. I och med denna omläggning har vi infört ett nytt internt nummer för att underlätta kommunikationen, det är en sammansättning av gatunummer och Lantmäteriets lägenhetsnummer, t.ex. 18-0901 eller 16-1304.

Vid överlåtelser, pantsättningar, avgiftshantering m.m. vill vi att du använder både ditt ursprungliga lägenhetsnummer och det nya lägenhetsnumret (kom ihåg att ange adress). Även kreditinstituten vill att du anger både det gamla och det nya numret från Lantmäteriet (inkl. adress).

Vid folkbokföringen ska du uppge adress, t.ex. Källvägen 18, samt Lantmäteriets nummer, t.ex. 0901. Din folkbokföringsadress kommer då att bli "Källvägen 18 Lgh 0901". Se "Lantmäteriets nummer" i nedanstående tabell.

Mer information om lägenhetsregistret finns hos Lantmäteriet.

Nedan följer en översättningstabell från det ursprungliga numret till det nya numret:

Klicka på respektive rubrik för att sortera.
Ursprungligt nrAdressLantmäteriets nrInternt nr
1Källvägen 14080214-0802
2Källvägen 14080314-0803
3Källvägen 14090214-0902
4Källvägen 14090314-0903
5Källvägen 14100114-1001
6Källvägen 14100214-1002
7Källvägen 14100314-1003
8Källvägen 14100414-1004
9Källvägen 14110114-1101
10Källvägen 14110214-1102
11Källvägen 14110314-1103
12Källvägen 14110414-1104
13Källvägen 14120114-1201
14Källvägen 14120214-1202
15Källvägen 14120314-1203
16Källvägen 14120414-1204
17Källvägen 14130114-1301
18Källvägen 14130214-1302
19Källvägen 14130314-1303
20Källvägen 16080216-0802
21Källvägen 16080316-0803
22Källvägen 16090216-0902
23Källvägen 16090316-0903
24Källvägen 16100116-1001
25Källvägen 16100216-1002
26Källvägen 16100316-1003
27Källvägen 16100416-1004
28Källvägen 16110116-1101
29Källvägen 16110216-1102
30Källvägen 16110316-1103
31Källvägen 16110416-1104
32Källvägen 16120116-1201
33Källvägen 16120216-1202
34Källvägen 16120316-1203
35Källvägen 16120416-1204
36Källvägen 16130116-1301
37Källvägen 16130216-1302
38Källvägen 16130316-1303
39Källvägen 13080213-0802
40Källvägen 13080313-0803
41Källvägen 13090213-0902
42Källvägen 13090313-0903
43Källvägen 13100113-1001
44Källvägen 13100213-1002
45Källvägen 13100313-1003
46Källvägen 13100413-1004
47Källvägen 13110113-1101
48Källvägen 13110213-1102
49Källvägen 13110313-1103
50Källvägen 13110413-1104
51Källvägen 13120113-1201
52Källvägen 13120213-1202
53Källvägen 13120313-1203
54Källvägen 13120413-1204
55Källvägen 13130113-1301
56Källvägen 13130213-1302
57Källvägen 13130313-1303
58Källvägen 18080218-0802
59Källvägen 18080318-0803
60Källvägen 18090218-0902
61Källvägen 18090318-0903
62Källvägen 18100118-1001
63Källvägen 18100218-1002
64Källvägen 18100318-1003
65Källvägen 18100418-1004
66Källvägen 18110118-1101
67Källvägen 18110218-1102
68Källvägen 18110318-1103
69Källvägen 18110418-1104
70Källvägen 18120118-1201
71Källvägen 18120218-1202
72Källvägen 18120318-1203
73Källvägen 18120418-1204
74Källvägen 18130118-1301
75Källvägen 18130218-1302
76Källvägen 18130318-1303
77Källvägen 15080215-0802
78Källvägen 15080315-0803
79Källvägen 15090215-0902
80Källvägen 15090315-0903
81Källvägen 15100115-1001
82Källvägen 15100215-1002
83Källvägen 15100315-1003
84Källvägen 15100415-1004
85Källvägen 15110115-1101
86Källvägen 15110215-1102
87Källvägen 15110315-1103
88Källvägen 15110415-1104
89Källvägen 15120115-1201
90Källvägen 15120215-1202
91Källvägen 15120315-1203
92Källvägen 15120415-1204
93Källvägen 15130115-1301
94Källvägen 15130215-1302
95Källvägen 15130315-1303