30 april 2020

Fortsatt arbete med utomhusmiljön

AGO kommer inom kort att ställa ut grillplatsen med tillhörande möbler. De kommer under denna barmarkssäsong att återuppta arbetet med fastighetens utomhusytor, t.ex. att ta bort buskar utmed husfasaderna samt röja sly.

28 april 2020

Vårens stämma senareläggs

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga stämman så långt som möjligt. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. En del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när den skjuter på stämman.

Vi återkommer så fort vi vet mer.

27 april 2020

Energideklarationer

Föreningen har uppdaterat energideklarationerna. Resultatet visar att vi minskat energianvändningen med ca 22 % på tio år.

För tio år sedan använde vi i jämförelse ca 145 kWh per kvm och år. Nu använder våra byggnader ca 112 kWh per kvm och år vilket är en minskning med ca 22 %. Föreningen genomför kontinuerligt energieffektiviseringsåtgärder och under de senaste tio åren har vi bl.a. gjort följande:

  • Kontrollerat injustering av värmesystem (görs årligen)
  • Byte av motorvärmarstyrning i kallgaraget till avresetidstyrda
  • Byte av armaturer i kallgarage från skymningsstyrda lysrörsarmaturer till närvarostyrda LED-armaturer
  • Byte av 23 st gatuarmaturer (styrda med ljusrelä) från 125 W kvicksilver till 35 W keramisk metallhalogen samt bortplockande av fyra kvicksilverarmaturer
  • Utbyte av till- och frånluftsfläktar till nya fläktar med EC-motorer
  • Byte av armaturer i trapphus från lysrörsarmaturer till LED-armaturer
  • Byte av armaturer på våningsplan från lysrörsarmaturer LED-paneler
  • Utbyte av hiss till ny med mjukstart samt närvarostyrd LED-belysning

Byggnaderna har energiklass D (utom Källvägen 13 som har energiklass E eftersom den förser motorvärmare, ladduttag och gatubelysningen med el). Men den verkliga energianvändning är endast ca 100 kWh per kvm och år och alla byggnader ligger på gränsen till att klassas i energiklass C, samma som nya byggnader. Detta beror på att vi enligt Boverkets regler inte får tillgodoräkna oss vår låga varmvattenanvändning som beror på individuell mätning och debitering av varmvattnet. Vi måste istället räkna med ett mycket högre schablonvärde vilket gör att vår energianvändning är mycket högre på papperet än i verkligheten.

Energideklarationerna finns att ladda ned här:

Källvägen 13
Källvägen 14
Källvägen 15
Källvägen 16
Källvägen 18

6 april 2020

Vattenavstängning Källvägen 18

I morgon tisdag 7 april från ca kl 10.00 och några timmar framåt kommer vattnet att vara avstängt på Källvägen 18. Vi hoppas på överseende om det orsakar problem för er. Vi ska åtgärda ett vattenläckage i inkommande ledning.

1 april 2020

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruspandemin uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla att söka aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19.

Läs hur du skyddar dig och andra från smittspridning.

Mer information finns på Krisinformation.se

16 mars 2020

Renovering av entréer

Vi har nu startat renoveringen av entréplanen (E och -1 yttre hall). E ska renoveras med förlängd entrématta samt nytt akustiktak och ny belysning, nytt kakel sätts på väggarna på E och -1 yttre hall.

18 februari 2020

Störningsjour

Att bo i lägenhet innebär att vi alltid ska visa hänsyn till våra grannar. Mellan kl. 08.00 till 20.00 får vi renovera lägenheten. Efter kl. 22.00 ska det vara tyst.

Upplevs störning kontaktas AGO på telefon 0647-515 00.

Störningsavgift om 5 000 kr debiteras ägaren där störningen ägt rum. Föreningen underrättar socialnämnden om störningar enligt 7 kap. 9 § BrL.