16 december 2019

Sänkning av årsavgiften

Styrelsen har mot bakgrund av föreningens goda ekonomi beslutat att sänka årsavgiften med 5 % från och med 1 januari 2020.

De tio minsta lägenheterna får parkering

Alla lägenheter utom de tio minsta ettorna har sedan länge en parkeringsplats som ingår i årsavgiften. Alla innehavare av de tio minsta ettorna har dock hyrt en parkeringsplats av föreningen. Styrelsen anser att det ska ingå en parkeringsplats i alla bostadsrätter. Därför tilldelas dessa tio minsta ettor den parkeringsplats de idag hyr och blir alltså kostnadsfri för dessa tio minsta lägenheter. Ändringen träder ikraft 1 januari 2020.

18 november 2019

Webbokningen återställd

Webbokningen av tvättid och gästrum är återställd och fungerar igen.

Bokning sker som vanligt på https://boka.totten.nu

11 oktober 2019

Driftstörning på webbokning av tvättid

Det är fr.o.m. 10 oktober en driftstörning på webbokningen av tvättider och gästrum, felsökning pågår.

Bokning av tvättid måste tillsvidare göras på bokningstavlan i någon av tvättstugorna.

25 juli 2019

Föreningen monterar sommarkassett i ventilationen

SMHI varnar för höga temperaturer i en vecka och föreningen har därför monterat plåtar som ersätter värmeåtervinningen för att få riklig nattkyla.

Vis av de senaste årens värmeböljor har föreningen låtit tillverka plåtar som ersätter värmeåtervinningen i ventilationen. Vi återvinner därmed ingen värme ur frånluften under värmeböljor utan drar istället nytta av den relativt kalla nattluften och pumpar nattkyla direkt in i lägenheterna. Detta gör att lägenheterna kyls nattetid. Vi testade metoden med framgång i slutet av värmeböljan under förra sommaren och vi förväntar oss ett okej inomhusklimat trots värmevarningar.

28 mars 2019

Föreningen börjar med matavfallsinsamling

Obs! Matavfallet ska läggas i plastpåsar (av polyeten) innan det läggs i kärlet, läs mer nedan.

Föreningen börjar som första flerbostadshus i kommunen med matavfallsinsamling. Matavfallet ska läggas i vanliga plastkassar (av polyeten) innan det läggs i det bruna kärlet märkt "Matavfall". Plasten sorteras bort vid rötningsanläggningen. Använd inte komposterbara plastpåsar, de sätter igen sorteringen.

Matavfallet töms varje vecka och körs med övrigt matavfall från kommunen till Ecopro i Verdal där det blir biogas. Det som återstår efter biogasproduktionen är biogödsel som återför näringsämnena till ny livsmedelsproduktion.

Utifrån dagens avfallsmängd kan biogasanläggningen i Verdal leverera 30 GWh biogas som årligen ersätter 3 miljoner liter fossil diesel. Bussarna i Trondheim tankar biogas och snart går 50 % av all busstrafik i Trondheim på biogas.

  • Matavfallet ska samlas in i vanliga matkassar (polyetenplastpåsar)
  • Plastpåsen ska knytas ihop och läggas försiktigt i det bruna kärlet
  • Blött matavfall ska rinna av innan det slängs
  • Matavfallet ska sorteras enligt nedanstående sorteringsguideLäs gärna mer i kommunens broschyr.

18 januari 2019

Funktionstillsyn i lägenheten

Brf Totten i Åre måste förbereda för kommande obligatoriska ventilationskontroll (OVK) samt göra årlig invändig funktionstillsyn av brandvarnare, vattenlarm, värme, ventilation, fönster och vattenanslutningar. Arbetet utförs av AGO Servicebolaget i Åre AB den 4 till 8 februari 2019 (tider aviseras i trapphusen innan arbetet utförs).

Vi behöver därför tillåtelse att använda huvudnyckel. Obs! Även om du kommer att vara hemma för att öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs måste du underteckna och lämna in fullmakten (kryssa då i att huvudnyckel inte får användas).

Vad behöver jag göra?
  1. Fylla i, underteckna och skicka in denna fullmakt,
  2. rengöra samtliga frånluftsdon samt spiskåpan (läs hur här),
  3. kontrollera att brandvarnare och vattenlarm (under diskbänken) finns och fungerar (läs mer om vattenlarmet här).

Skicka in undertecknad fullmakt till föreningen på något av nedanstående sätt. Fullmakten ska vara inlämnad senast den 28 januari 2019.

  • Fyll i denna pdf-fil och signera den med BankID (läs hur nedan) eller skanna/fota undertecknad fullmakt. E-posta signerad fullmakt till fulboldtxtlmaktboldtxt@boldtxttotboldtxtten.nu.
  • Skicka undertecknad fullmakt till AGO Servicebolaget i Åre AB, Kabinbanevägen 22 A, 837 52 ÅRE eller lämna den i AGO:s reception på Kabinbanevägen 22.
Signera med BankID

Fyll i uppgifterna i pdf-filen (finns att ladda ned här) och spara. Gå till signera.ebox.nu och ladda upp den sparade pdf-filen och signera den med ditt BankID. E-posta signerad fil till fulboldtxtlmaktboldtxt@boldtxttotboldtxtten.nu.

Vad händer om jag säger nej?

Du måste kryssa i att huvudnyckel inte får användas, underteckna och lämna in fullmakten. Du måste även vara hemma och öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs. Om föreningen inte kommer in uppstår extrakostnader. Föreningen kan behöva ansöka om handräckning hos Kronofogden eller skicka en rättelseanmodan varpå lägenheten kan förverkas.