12 maj 2021

Kommunen spolar vattenledningarna 20-28 maj

Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB på uppdrag av Åre kommun att utföra renspolning av kommunala vattenledningsnätet från 20 till 28 maj.

Vilken dag Källvägen berörs meddelar kommunen via sin hemsida samt SMS och e-post till de som registrerat detta. Anmäl ditt mobiltelefonnummer samt e-postadress via följande länk:

https://are.se/byggabo/driftstorningar/sms-vattenlackor

Tänk på att inte öppna några kranar, köra tvätt- eller diskmaskin eller spola i toaletten under denna tid! Läs mer i detta informationsblad från kommunen.

17 mars 2021

Moms på varmvatten

Vår självkostnad för varmvatten är fortsatt 83 kr inklusive moms per kubikmeter. Men eftersom debitering av varmvatten och el sker utifrån hur mycket vi förbrukat och vi kan bestämma själva över vår egen förbrukning anser Skatteverket och en oenig Högsta förvaltningsdomstol att varmvatten och el inte är en del av att bo i en bostad. Därmed måste föreningen särredovisa på avierna att 16,60 kr av självkostnaden 83 kr är moms. Det blir inte dyrare för oss medlemmar eftersom vi alltid betalat moms på varmvatten och el. Däremot måste föreningen en gång per år deklarera till Skatteverket hur mycket av självkostnaden som är moms. Och eftersom vi betalar självkostnad blir det inget mervärde att mervärdesbeskatta varför 0 (noll) kronor ska betalas till Skatteverket årligen.

Det bör i sammanhanget tilläggas att vatten från vattenkranen inte betraktas som livsmedel och momsen är därför 25 procent. Endast vatten som tappats på individuella flaskor eller dylikt betraktas som livsmedel.

Mer finns att läsa i HFD 2019 ref. 54.pdf.

15 mars 2021

Planerat strömavbrott 17 mars kl. 09-11

Jämtkraft planerar att bryta strömmen på Källvägen onsdag den 17 mars mellan kl. 09.00 till 11.00 för underhållsarbete.

8 mars 2021

Driftstörning på varmvattnet

Ett mindre läckage ska åtgärdas under eftermiddagen i dag måndag den 8 mars vilket innebär att varmvattnet kommer vara avstängt under eftermiddagen.

2 februari 2021

Planerat strömavbrott 3 februari kl. 10-11

Jämtkraft planerar att bryta strömmen på Källvägen imorgon den 3 februari mellan kl. 10.00 till 11.00 för underhållsarbete. Vid utetemperatur under -15 grader ställs avbrottet in.

23 oktober 2020

Röda Korset hämtar övergivna föremål


Idag var Röda Korset från Östersund hos oss och hämtade övergivna föremål från städningen av cykelförråden 2017. Det blev bland annat ett flertal cyklar, flera par skidor och stavar, en takbox och en pulka. Röda Korset har en egen cykelverkstad som kommer att se över cyklarna. Alla övergivna föremål som Röda Korset bedömer som säljbara kommer genom deras second hand-butik i Östersund att omvandlas till hjälpverksamhet.

21 oktober 2020

Städ av cykelförråd – märk dina saker

Senast tisdag den 3 november 2020 måste du märka alla saker du förvarar i cykelförrådet med lägenhetsnummer och årtal (2020). Har du sedan tidigare märkta saker i förrådet måste dessa även märkas med årtal. Därefter kommer AGO att städa förrådet och ställa tillbaka märkta saker.

Vi vill påminna om att förrådet är till för fritidsutrustning såsom cyklar och barnvagnar. Motordriven utrustning eller andra privata ägodelar kan inte förvaras här.