25 maj 2021

Avbrott i värme och varmvatten 27 maj

Jämtkraft kommer att utföra reparationsarbeten på fjärrvärmenätet. Avstängningen kommer att ske torsdagen den 27 maj kl. 09.00-16.00

Jämtkraft ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå och ber oss att meddela de som kommer att beröras av denna avstängning. Vid frågor kontakta Jämtkraft på telefonnummer 063-14 90 00.

20 maj 2021

Vattenavstängning 21 maj

Vattnet kommer vara avstängt fredag den 21 maj kl. 08.00 till 17.00. Åre kommun kommer att utföra en renspolning på vattenledningsnätet.

Obs! Tänk på att inte öppna kranar eller spola i toaletten under denna tid. Fyll gärna upp vatten i kärl så att du klarar dina dagsbehov. När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, spola tills det blir klart. Vattensläp kommer finnas uppställt på Vik reningsverk från kl. 10.00 under arbetet, på Coop-parkering vid återvinningen finns även en vattenutkastare för dricksvatten.

Jämtkraft byter fjärrvärmerör

Jämtkraft måste byta fjärrvärmerören till föreningen under vägen utanför Källvägen 13.

Eftersom det är en räddningsväg kommer plåtar att täcka gropen när entreprenören Reaxcer inte är på plats.

12 maj 2021

Kommunen spolar vattenledningarna 20-28 maj

Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB på uppdrag av Åre kommun att utföra renspolning av kommunala vattenledningsnätet från 20 till 28 maj.

Vilken dag Källvägen berörs meddelar kommunen via sin hemsida samt SMS och e-post till de som registrerat detta. Anmäl ditt mobiltelefonnummer samt e-postadress via följande länk:

https://are.se/byggabo/driftstorningar/sms-vattenlackor

Tänk på att inte öppna några kranar, köra tvätt- eller diskmaskin eller spola i toaletten under denna tid! Läs mer i detta informationsblad från kommunen.

17 mars 2021

Moms på varmvatten

Vår självkostnad för varmvatten är fortsatt 83 kr inklusive moms per kubikmeter. Men eftersom debitering av varmvatten och el sker utifrån hur mycket vi förbrukat och vi kan bestämma själva över vår egen förbrukning anser Skatteverket och en oenig Högsta förvaltningsdomstol att varmvatten och el inte är en del av att bo i en bostad. Därmed måste föreningen särredovisa på avierna att 16,60 kr av självkostnaden 83 kr är moms. Det blir inte dyrare för oss medlemmar eftersom vi alltid betalat moms på varmvatten och el. Däremot måste föreningen en gång per år deklarera till Skatteverket hur mycket av självkostnaden som är moms. Och eftersom vi betalar självkostnad blir det inget mervärde att mervärdesbeskatta varför 0 (noll) kronor ska betalas till Skatteverket årligen.

Det bör i sammanhanget tilläggas att vatten från vattenkranen inte betraktas som livsmedel och momsen är därför 25 procent. Endast vatten som tappats på individuella flaskor eller dylikt betraktas som livsmedel.

Mer finns att läsa i HFD 2019 ref. 54.pdf.

15 mars 2021

Planerat strömavbrott 17 mars kl. 09-11

Jämtkraft planerar att bryta strömmen på Källvägen onsdag den 17 mars mellan kl. 09.00 till 11.00 för underhållsarbete.

8 mars 2021

Driftstörning på varmvattnet

Ett mindre läckage ska åtgärdas under eftermiddagen i dag måndag den 8 mars vilket innebär att varmvattnet kommer vara avstängt under eftermiddagen.