1 april 2020

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruspandemin uppmanar vi alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi uppmanar alla att söka aktuell och bekräftad information om coronaviruset och covid-19.

Läs hur du skyddar dig och andra från smittspridning.

Mer information finns på Krisinformation.se

16 mars 2020

Renovering av entréer

Vi har nu startat renoveringen av entréplanen (E och -1 yttre hall). E ska renoveras med förlängd entrématta samt nytt akustiktak och ny belysning, nytt kakel sätts på väggarna på E och -1 yttre hall.

18 februari 2020

Störningsjour

Att bo i lägenhet innebär att vi alltid ska visa hänsyn till våra grannar. Mellan kl. 08.00 till 20.00 får vi renovera lägenheten. Efter kl. 22.00 ska det vara tyst.

Upplevs störning kontaktas AGO på telefon 0647-515 00.

Störningsavgift om 5 000 kr debiteras ägaren där störningen ägt rum. Föreningen underrättar socialnämnden om störningar enligt 7 kap. 9 § BrL.

28 januari 2020

Kommunens missfärgade vatten

När Åre by är fullbelagt med turister och alla diskar, lagar mat och duschar samtidigt kan ibland det kommunala vattnet missfärgas. Det mangan som finns i vårt grundvatten fastnar i kommunens vattenledningar under normal användning. Vid hög belastning kan kommunen tvingas ändra riktning på vattnet som tillsammans med ett markant högre tryck gör att manganet lossnar och missfärgar vattnet. En hög halt av mangan ger bl.a. svarta utfällningar på sanitetsporslin och missfärgar tvätt.

Under maj/juni 2017 spolade kommunen sina ledningar för att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit. Dessa problem är av allt att döma tillbaka eftersom några medlemmar noterade missfärgat vatten på nyårsaftonseftermiddagen 2019.

Om du får missfärgat vatten är det viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut ev. missfärgningar. Börja med att spola i kranen som ligger närmast intagspunkten (oftast handfatet) tills vattnet klarnat, spola sedan i samtliga kranar tills vattnet klarnat. Vänta med att spola i toaletten och använda tvätt- och diskmaskin tills vattnet inte längre är missfärgat då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Styrelsen har undersökt möjligheten att installera ett filter för det dricksvatten kommunen levererar till oss. Filtren skulle kosta upp emot 65 000 kr exkl. installation (2011 års priser) och löpande driftkostnader i form av filterbyte tillkommer. Dessutom krävs analys av vattnet när det är missfärgat för att besluta vilket filter som ska användas. Då detta historiskt inträffat 1-2 timmar per år, dvs. 0,1 till 0,2 promille av ett år har styrelsen hittills inte bedömt det som försvarbart att installera filter.

Livsmedelsverkets gränsvärde för mangan är 0,05 mg/liter. Hos vuxna regleras ev. överintag av mangan i tarmen. Men hos små barn är detta system inte fullt utvecklat vilket gör att det finns en risk att de får i sig för mycket mangan från mat och dricksvatten. Dricksvatten med förhöjda halter av mangan ska inte användas till varken dryck eller modersmjölksersättning till små barn.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att dokumentera missfärgat vatten med bild, datum och tid och meddela kommunens tekniska avdelning detta via e-post till va.renhallning@are.se.

16 december 2019

Sänkning av årsavgiften

Styrelsen har mot bakgrund av föreningens goda ekonomi beslutat att sänka årsavgiften med 5 % från och med 1 januari 2020.

De tio minsta lägenheterna får parkering

Alla lägenheter utom de tio minsta ettorna har sedan länge en parkeringsplats som ingår i årsavgiften. Alla innehavare av de tio minsta ettorna har dock hyrt en parkeringsplats av föreningen. Styrelsen anser att det ska ingå en parkeringsplats i alla bostadsrätter. Därför tilldelas dessa tio minsta ettor den parkeringsplats de idag hyr och blir alltså kostnadsfri för dessa tio minsta lägenheter. Ändringen träder ikraft 1 januari 2020.

18 november 2019

Webbokningen återställd

Webbokningen av tvättid och gästrum är återställd och fungerar igen.

Bokning sker som vanligt på https://boka.totten.nu