14 januari 2022

Nedre garageport ur funktion

Garageporten på nedre plan är ur funktion. Tillsvidare öppnas och stängs garageporten manuellt. Följ anvisningarna på insidan porten.

Service är beställd och utförs i övermorgon söndag den 16 januari.

12 januari 2022

Uppdatering angående ny tvättmaskin till Källvägen 14

Föreningen har beställt en ny tvättmaskin till tvättstugan på Källvägen 14. Vi har nu fått meddelande från leverantören att det under rådande omständigheter är längre leveranstid och tvättmaskinen beräknas nu levereras till dem under vecka 4 och att installation därefter sker så fort som möjligt.

10 januari 2022

Nu börjar vi använda papperspåsar vid matavfallsinsamlingen

Åre kommun har köpt in papperspåsar för matavfall samt särskilda hållare (kallad Mathilda) för att hålla påsen torr. Avsikten är att alla matavfallsabonnenter vid årsskiftet 2021/2022 övergår till att lämna matavfallet i papperspåsar i stället för plastpåsar.

Hushåll får på någon av kommunens återvinningscentraler eller bibliotek kostnadsfritt hämta en bunt papperspåsar och en Mathilda (hållaren för papperspåsen). Hämtning kan ske som tidigast under vecka 52. Se aktuella öppettider per vecka för respektive återvinningscentral och bibliotek på nedanstående sidor:


Införandet av papperspåsar för matavfall sker i en övergångsperiod vilket innebär att du kan fortsätta att slänga ditt matavfall i plastpåsar fram tills dess att du har skaffat de nya papperspåsarna.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga svar på vanliga frågor om matavfallsinsamlingen och de nya papperspåsarna >>

21 december 2021

Föreningen önskar God Jul och Gott Nytt År


Föreningen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

30 november 2021

Tvättstugan på Källvägen 14

En tvättmaskin i tvättstugan på Källvägen 14 är trasig och tills vidare finns därför bara en tvättmaskin i den tvättstugan. Behöver vi köra fler tvättmaskiner samtidigt hänvisas vi tills vidare till tvättstugan på Källvägen 18 där det finns fyra tvättmaskiner.

23 november 2021

Parkeringsregler

För att säkerställa en trygg och bra boendemiljö för alla har föreningen parkeringsregler, läs mer här. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att:
  • fara uppstår eller
  • du hindrar eller stör andra.

Endast den som har en förhyrd parkeringsplats inne på området får parkera där.

Vi får inte parkera på vägarna, utanför entréerna eller på lastplatserna inne på området. Dessa är räddningsvägar och ska alltid hållas tillgängliga för räddningstjänstens fordon.

Vi får dock stanna för att låta passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att kontinuerligt lasta av eller på gods. Med kontinuerligt avses att aktivitet måste förekomma vid fordonet inom 10 minuter.

10 november 2021

Altaner utanför lägenheter på bottenvåningen

Styrelsen har fått frågan om hur stor altanerna utanför lägenheterna 0802 och 0803 får vara. Vi har utrett frågan och kommit fram till att altanerna får vara lika stora som ovanliggande balkonger.

Enligt det ursprungliga upplåtelseavtalet för lägenheterna 0802 och 0803 ingår ingen mark för dessa lägenheter, inte ens marken under ovanliggande balkong. När föreningens hus byggdes försågs dock markytan under ovanliggande balkong med betongplattor och vi tycker det är rimligt att innehavarna av lägenheterna 0802 och 0803 får byta ut betongplattorna mot trädäck om man vill. Men vi kan inte tillåta att trädäcket sträcker sig utanför ovanliggande balkong. Detsamma gäller t.ex. inglasning, den får inte sträcka sig utanför ovanliggande balkong.