28 oktober 2022

Ladduttag på alla parkeringsplatser


Idag monterades den sista skylten på den sista stolpen vid den återasfalterade parkeringen och projektet att installera ladduttag på alla parkeringsplatser i föreningen har därmed gått i mål. Eller ja, det kvarstår att återså ängsfrö efter kabelgrävningen. Men det får vi göra när växtsäsongen kommer i gång 2023. Här kan du läsa mer om hur det nya ladduttaget fungerar.

Är du nyfiken på elbil?

Är du nyfiken på att skaffa elbil och skulle vilja veta mer om elbilar? Facebookgruppen Elbil Jämtland har sammanställt dokumentet ELBILSÅKLART. Här tar de upp vanliga myter och besvarar de flesta frågor om elbilar, batterier och laddning. Klicka här för att läsa ELBILSÅKLART.

Vill du testa att köra elbil går det i Åre att hyra elbilar från exempelvis Aimo Share, E-go och Europcar.

20 oktober 2022

Återställning efter installation av ladduttag

Det pågår återställning och asfaltering efter ny kabeldragning till ladduttagen på utomhusplatserna 40 till 58. Alla berörda medlemmar har fått information via e-post och SMS. Dubbelkolla gärna att du har lagt in dina kontaktuppgifter på https://totten.realportal.nu. Inloggning sker med BankID.

1 september 2022

Strömavbrott måndag 5 september kl. 10-11

Nordins el måste bryta strömmen på måndag den 5 september mellan kl. 10.00 och 11.00 för installation av mättransformatorer.

Strömmen bryts till fibern i alla hus. Strömmen bryts också till hiss, trapphus, TV och ventilation på Källvägen 13 samt parkeringsplats 46 till 58. Strömmen bryts inte till lägenheterna.

23 juni 2022

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma via brev.

Dag och tid Onsdag den 29 juni 2022 kl. 19.00
Plats Digital stämma via Google Meet (möteskod enligt
tidigare utskickad kallelse) eller poströstning.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.

Lagen som möjliggör för oss att hålla digital stämma gäller fortfarande och styrelsen har utifrån den fattat beslutet att även detta år hålla stämman digitalt samt erbjuda möjligheten att poströsta för de som inte kan närvara digitalt.

Föreningens årsredovisning, poströstningsformulär och dagordning kommer finnas på föreningens hemsida www.totten.nu. Kontakta styrelsen om du vill ha det utskrivet på papper och skickat med post. Om du vill ha ytterligare upplysningar om bokslut eller annat kan du lämna en skriftlig begäran senast tio dagar före stämman till styrelsen.

Om du väljer att poströsta med bifogat poströstningsformulär ska det vara föreningen tillhanda senast söndag den 26 juni 2022. Skanna eller fota och e-posta ifylld och undertecknad poströst till info@totten.nu eller skicka via post till adress enligt formuläret.

Förslag finns att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fatih Özcelik som huvudansvarig revisor.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2021
Poströstningsformulär
Dagordning

8 april 2022

Sortera matavfallet rätt

Vårt matavfall blir till biogas och gödningsmedel när det tas omhand i norska Verdal. Åre kommun har fått meddelande från Ecopro som driver anläggningen i Verdal att det i matavfallet även finns restavfall och en del textilier. Det innebär problem i biogasanläggningen. Kommunen vill därför att vi är noggranna vid utsorteringen av matavfallet så att det enbart är biologiskt nedbrytbart matavfall som läggs i det bruna matavfallskärlet.

Här kan du läsa mer om hur matavfallet ska sorteras https://www.totten.nu/2019/03/foreningen-borjar-med.html

6 mars 2022

Strömavbrott måndag 7 mars kl. 10-11

Nordins el måste bryta strömmen på Källvägen 13 måndag den 7 mars mellan kl. 10.00 och 11.00 för installation av mättransformatorer.

Strömmen bryts till hiss, trapphus, fiber, TV, ventilation och parkeringsplats 46 till 58. Strömmen bryts inte till lägenheterna.

4 mars 2022

Uppdatering angående installation av ladduttag

Installationen är ännu inte slutförd och fullt driftsatt. Installatören väntar fortfarande på material och planen är nu att det ska slutföras kommande vecka (7-11 mars).

Vi återkommer med information när installationen är slutförd och driftsatt.