18 oktober 2021

Kanalflytt i TV-nätet 19 oktober

Om du tittar på TV via antennuttaget (Boxer) måste du göra en kanalsökning på din TV tisdag den 19 oktober efter kl. 18.00.

Teracom kommer under tisdag den 19 oktober att uppgradera TV-nätet. Det innebär att SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 i standardupplösning (idag på kanalplats 1-5) försvinner och ersätts av SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 i HD-kvalitet (idag på kanalplats 61-65). Under dagen kommer det att vara kortare sändningsuppehåll. TV4 HD kommer efter omläggningen att finnas på kanalplats 4 och det kommer inte krävas abonnemang/programkort från Boxer för att kunna se kanalen. SVT1 Dalarna och SVT2 Dalarna kommer att försvinna.

Din digital-tv-mottagare eller TV måste stödja komprimeringsstandarden MPEG4 för att du ska kunna fortsätta titta på SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. För vissa kanaler kommer det även krävas att mottagaren stöder DVB-T2.

Mer information om MPEG4-migrationen finns på Teracoms hemsida www.teracom.se/ommpeg4 och på Boxers hemsida www.boxer.se/kanalflytt.

Vi vill påminna om att föreningen har ett avtal med Boxer som ger oss medlemmar rabatt på abonnemangs- och startavgifter. För att teckna ett abonnemang eller lägga om ett befintligt abonnemang till rabatterade priser ska vi kontakta Boxers kundservice på telefon 0771-73 74 75 eller via e-post bestallning.matv@boxer.se och uppge nätverks-ID-kod NW00107.

10 augusti 2021

Flytta fordon 12 augusti pga. klippning av slänter

Torsdag den 12 augusti (v. 32) kommer gräset ovan parkeringarna vid hus 14, 13 och 15 att slås med trimmer av Ago.

De startar kl. 07.00 och räknar med att vara klara vid kl. 15.00.

Vänligen flytta era bilar då gräs, grus och småskräp flyger omkring och kan göra skada på era fordon.

28 juli 2021

Prenumerera på inlägg från Brf Totten

I mitten av augusti stänger Google tjänsten FeedBurner. Det betyder att du som idag prenumererar på nya inlägg från Brf Totten måste anmäla dig på nytt nedan. Genom att prenumerera på nya inlägg från Brf Totten kan du enkelt följa de inlägg som görs på föreningens hemsida.

https://www.totten.nu/p/prenumerera.html

Vill du avsluta prenumerationen så klickar du bara på länken "Unfollow" i de e-brev du får så avregistreras du direkt från framtida utskick.

21 juni 2021

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma via brev.

Dag och tid Måndag den 28 juni 2021 kl. 19.00
Plats Digital stämma via Google Meet (möteskod enligt
tidigare utskickad kallelse) eller poströstning.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.

Riksdagen fattade förra året beslut om lagändring som möjliggör för oss att hålla stämman utan fysisk närvaro. Lagen gäller fortfarande och styrelsen har utifrån den fattat beslutet att även detta år hålla stämman digitalt samt erbjuda möjligheten att poströsta för de som inte kan närvara digitalt.

Föreningens årsredovisning, poströstningsformulär och dagordning finns nedan. Kontakta styrelsen om du vill ha det utskrivet på papper och skickat med post. Om du vill ha ytterligare upplysningar om bokslut eller annat kan du lämna en skriftlig begäran senast tio dagar före stämman till styrelsen.

Om du väljer att poströsta med bifogat poströstningsformulär ska det vara föreningen tillhanda senast söndag den 27 juni 2021. Skanna eller fota och e-posta ifylld och undertecknad poströst till info@totten.nu eller skicka via post till adress enligt formuläret.

Förslag finns att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Fatih Özcelik som huvudansvarig revisor.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2020
Poströstningsformulär
Dagordning

25 maj 2021

Avbrott i värme och varmvatten 27 maj

Jämtkraft kommer att utföra reparationsarbeten på fjärrvärmenätet. Avstängningen kommer att ske torsdagen den 27 maj kl. 09.00-16.00

Jämtkraft ber om överseende med de olägenheter som kan uppstå och ber oss att meddela de som kommer att beröras av denna avstängning. Vid frågor kontakta Jämtkraft på telefonnummer 063-14 90 00.

20 maj 2021

Vattenavstängning 21 maj

Vattnet kommer vara avstängt fredag den 21 maj kl. 08.00 till 17.00. Åre kommun kommer att utföra en renspolning på vattenledningsnätet.

Obs! Tänk på att inte öppna kranar eller spola i toaletten under denna tid. Fyll gärna upp vatten i kärl så att du klarar dina dagsbehov. När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, spola tills det blir klart. Vattensläp kommer finnas uppställt på Vik reningsverk från kl. 10.00 under arbetet, på Coop-parkering vid återvinningen finns även en vattenutkastare för dricksvatten.

Jämtkraft byter fjärrvärmerör

Jämtkraft måste byta fjärrvärmerören till föreningen under vägen utanför Källvägen 13.

Eftersom det är en räddningsväg kommer plåtar att täcka gropen när entreprenören Reaxcer inte är på plats.