20 september 2023

Webbokningen fungerar igen

Nu fungerar webbokningen av tvättstugorna och gästrummet igen. Felsökning har pågått en längre tid tillsammans med leverantören och tillverkaren utan framgång. Vi fick till slut byta till synes fungerande komponenter. Bokningar gjorda på någon av bokningstavlorna från slutet av juli kan vara påverkade så du ombeds kontrollera dina bokningar. Leverantören låter hälsa att:

På grund av problem i bokningssystemet har vi bytt ut vissa komponenter. Detta kan medföra att vissa bokningar har försvunnit. Vi beklagar om så är fallet.

21 augusti 2023

Problem att boka tvättstuga och gästrum via webben

Ett kommunikationsproblem mellan servern och bokningssystemet gör att vi tills vidare måste boka tvättstuga och gästrum med nyckelbrickan på bokningspanelen i någon av tvättstugorna. Felsökning pågår tillsammans med leverantören.

23 juni 2023

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma via brev.

Dag och tid Torsdag den 29 juni 2023 kl. 19.00
Plats Digital stämma via Google Meet (möteskod enligt
tidigare utdelad kallelse) eller på Källvägen 16 -1 tr.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.

Vid föreningsstämman har du som medlem en röst. Om ni är flera medlemmar som har en bostadsrätt gemensamt har ni en röst tillsammans. Som medlem får du utöva din rösträtt genom ombud. Ombudet ska ha en skriftlig och daterad fullmakt i original. Använd exempelvis tidigare utdelad blankett. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem. En medlem som är juridisk person företräds av den som är legal ställföreträdare enligt registreringsbevis. Juridiska personer ska medbringa aktuellt registreringsbevis. Som medlem får du på föreningsstämma medföra ett biträde. Endast medlemmens make, registrerad partner, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2022
Dagordning

13 mars 2023

Injustering och kontroll av ventilation

Arbetet med injustering och OVK utförs kl. 08.00 till 17.00 enligt följande:

Källvägen 14    13 och 14 mars
Källvägen 13    15 och 16 mars
Källvägen 15    17 och 20 mars
Källvägen 16    21 och 22 mars
Källvägen 18    23 och 24 mars

Vid frågor kontaktas Bravida på telefon 073-365 53 60 eller Ago på telefon 0647-515 00.

6 mars 2023

Fullmakt för obligatorisk ventilationskontroll senast 12 mars 2023

Brf Totten i Åre måste göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt i förekommande fall kontrollera brandvarnare och vattenlarm (du får särskilt e-brev om det gäller dig) samt injustering och plombering av värme. Arbetet utförs av Bravida Sverige AB samt AGO Servicebolaget i Åre AB den 13 till 24 mars 2023 (tider aviseras i trapphusen innan arbetet utförs).

Vi behöver därför tillåtelse att använda huvudnyckel. Obs! Även om du kommer att vara hemma för att öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs måste du underteckna och lämna in fullmakten (kryssa då i att huvudnyckel inte får användas).

Vad behöver jag göra?

  1. Fylla i, underteckna och skicka in fullmakt,
  2. om du har fått ett särskilt e-brev angående brandvarnare och/eller vattenlarm måste det vara åtgärdat senast den 13 mars 2023.
Senast den 12 mars 2023 måste du fylla i, signera och skicka in fullmakten på något av följande sätt:

  • Fyll i och signera fullmakten med BankID via https://www.totten.nu/p/fullmakt.html
  • Fyll i denna fullmakt, underteckna, skanna/fota och e-posta den till info@totten.nu
  • Skicka undertecknad fullmakt till AGO Servicebolaget i Åre AB, Kabinbanevägen 22 A, 837 52 Åre eller lämna den i AGO:s reception på Kabinbanevägen 22

Vad händer om jag säger nej?

Du måste kryssa i att huvudnyckel inte får användas, underteckna och lämna in fullmakten. Du måste även vara hemma och öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs. Om föreningen inte kommer in uppstår extrakostnader. Föreningen kan behöva ansöka om handräckning hos Kronofogden eller skicka en rättelseanmodan varpå lägenheten kan förverkas.

17 februari 2023

Driftstörning på kommunens vattendistribution

Kommunen skickade idag den 17 februari kl. 13.00 ut följande meddelande:

Vi har ett tekniskt fel på en av våra anläggningar vilket eventuellt kan påverka vattendistributionen på Källvägen. Vi rekommenderar sparsamhet i vattenförbrukningen tills problemet är åtgärdat. Mer information finns på https://are.se/byggabo/driftstorningar

29 januari 2023

Rensning av frånluftskanaler samt funktionstillsyn i lägenheten

Arbetet utförs kl. 08.00 till 17.00 enligt följande:

Källvägen 13 30 januari
Källvägen 14 31 januari
Källvägen 15 1 februari
Källvägen 16 2 februari
Källvägen 18 3 februari

Vid frågor kontaktas Åresotarna på telefon 070-373 62 70 eller Ago på telefon 0647-515 00.