7 juni 2024

Vattenavstängning mån 10/6 kl. 9-12

Brf Totten måste byta ventiler på inkommande vattenledning. Därför måste vattnet tyvärr stängas av i hela föreningen.

Arbetet utförs på måndag den 10 juni kl. 09.00 till 12.00. Fyll gärna upp vatten i kärl så att du klarar ditt behov.

3 april 2024

Föreningen söker nya styrelseledamöter

Snart är det stämma och Brf Totten söker fler engagerade medlemmar som kan delta i förvaltningen och utvecklingen av vår förening.

Föreningen söker dig som är engagerad och kan ställa upp för föreningen. En fördel är om du har kompetens som t.ex. snickare, rörmokare, jurist eller ekonom, men det är inget krav. Huvudsaken är att du är engagerad i vår förening och vårt bostadsområde.

Våra möten är digitala så du behöver inte vara bofast i Åre. Både ledamöter och suppleanter deltar i styrelsearbetet. För din insats erhåller du arvode enligt stämmobeslut.

Har du frågor om styrelsearbetet är du välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Välkommen att anmäla ditt intresse genom en kort beskrivning av dig själv till valberedningen senast den 31 maj 2024. Pyttan Brinck, 070-251 82 25, pyttanbrinck@gmail.com.

14 februari 2024

Ventilationen på Källvägen 18

Ventilationen på Källvägen 18 är avstängd för avfrostning. Funktionen för automatisk avfrostning är ur funktion och reparation kommer att ske.

13 januari 2024

Zpark: Systemuppdatering tisdag 16 januari kl. 10.00

Zpark informerar att det sker en systemuppdatering tisdag 16 januari kl. 10.00 som förväntas pågå i upp till 4 timmar. Detta gör att vissa funktioner för ladd- och motorvärmaruttagen kan vara otillgängliga under perioden.

För mer information och eventuella uppdateringar, besök https://www.zpark.se/driftinfo.

11 januari 2024

Åre kommun: Använd endast papperspåsar för matavfall

Åre kommun vill informera att det är viktigt att allt matavfall stoppas i papperspåsar.

Från och med årsskiftet skickar Åre kommun allt insamlat matavfall till en ny biogasanläggning. Denna anläggning tar endast emot matavfall i papperspåsar, inte i plast- eller bioplastpåsar. Du hämtar själv papperspåsar, mer information finns på kommunens hemsida.

Just nu innehåller det insamlade matavfallet plastpåsar och bioplastpåsar vilket inte är tillåtet. Renhållningsenheten har fått krav från biogasanläggningen att omedelbart förbättra kvaliteten på det insamlade matavfallet så att endast matavfall i papperspåsar levereras.

Åre kommuns senaste avlämning av matavfall vid biogasanläggningen

De som tömmer matavfallskärlen kommer att kontrollera att detta krav följs. Avgifterna för sophämtning kommer att justeras under året så att en avgift kan tas ut om matavfallet är förorenat med plastpåsar eller annat avfall.

Tack för att ni sorterar ut matavfallet och därigenom bidrar till bättre avfallshantering!

4 januari 2024

Ladda elbilen på natten

Det finns flera fördelar med att ladda elbilen på natten. Det blir billigare, miljövänligare och avlastar elnätet. Generellt är det bäst att börja ladda elbilen efter midnatt.

Föreningen har ett förvaltat elavtal med Jämtkraft. Det betyder att en del av elen är prissäkrad men att den andra delen köps till spotpriser. Normalt är spotpriset avsevärt högre under dagen än på natten. Så genom att ladda efter kl. 00.00 får du ett lägre elpris. Men ibland är det dyrt hela dygnet, så kolla gärna först vad spotpriset är. Kanske kan du vänta till nästa natt? Och ibland är det till och med minuspriser, då kan du passa på att toppa upp batteriet.

Här kan du följa spotpriserna för vårt prisområde (SE2)

Dagtid på vintern är Sveriges elnät ibland ansträngt i södra delarna och det finns en effektreserv som går igång om det behövs. Om vi istället laddar på natten bidrar vi till att frigöra kapacitet på dagen. Det blir också miljövänligare om vi kan avstå el dagtid som kanske gör att södra Sverige inte behöver köpa el från kolkraftverk i Danmark, Polen eller Tyskland eller det oljeeldade Karlshamnsverket i Sverige.

Så att ladda elbilen efter midnatt är bra för din plånbok, miljön och hjälper Sveriges elnät att fungera bättre.

29 december 2023

Åre kommun: En akut vattenläcka har uppstått i Åre-Duved

Åre kommun har skickat ut följande meddelande: "En akut vattenläcka har uppstått i Åre-Duved och vi har påbörjat lokalisering av läckan. Detta kan innebära störningar av vattenleveransen i delar av området. Vi återkommer med ytterligare information till de som berörs via sms så snart vi lokaliserat läckan.

Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet. Ju större förbrukning desto snabbare tar det slut.

Mer information finns på https://are.se/byggabo/driftstorningar

/Åre kommun"

Här anmäler du dig för sms-utskick vid driftstörningar https://are.se/byggabo/driftstorningar/sms-vattenlackor