14 februari 2024

Ventilationen på Källvägen 18

Ventilationen på Källvägen 18 är avstängd för avfrostning. Funktionen för automatisk avfrostning är ur funktion och reparation kommer att ske.

13 januari 2024

Zpark: Systemuppdatering tisdag 16 januari kl. 10.00

Zpark informerar att det sker en systemuppdatering tisdag 16 januari kl. 10.00 som förväntas pågå i upp till 4 timmar. Detta gör att vissa funktioner för ladd- och motorvärmaruttagen kan vara otillgängliga under perioden.

För mer information och eventuella uppdateringar, besök https://www.zpark.se/driftinfo.

11 januari 2024

Åre kommun: Använd endast papperspåsar för matavfall

Åre kommun vill informera att det är viktigt att allt matavfall stoppas i papperspåsar.

Från och med årsskiftet skickar Åre kommun allt insamlat matavfall till en ny biogasanläggning. Denna anläggning tar endast emot matavfall i papperspåsar, inte i plast- eller bioplastpåsar. Du hämtar själv papperspåsar, mer information finns på kommunens hemsida.

Just nu innehåller det insamlade matavfallet plastpåsar och bioplastpåsar vilket inte är tillåtet. Renhållningsenheten har fått krav från biogasanläggningen att omedelbart förbättra kvaliteten på det insamlade matavfallet så att endast matavfall i papperspåsar levereras.

Åre kommuns senaste avlämning av matavfall vid biogasanläggningen

De som tömmer matavfallskärlen kommer att kontrollera att detta krav följs. Avgifterna för sophämtning kommer att justeras under året så att en avgift kan tas ut om matavfallet är förorenat med plastpåsar eller annat avfall.

Tack för att ni sorterar ut matavfallet och därigenom bidrar till bättre avfallshantering!

4 januari 2024

Ladda elbilen på natten

Det finns flera fördelar med att ladda elbilen på natten. Det blir billigare, miljövänligare och avlastar elnätet. Generellt är det bäst att börja ladda elbilen efter midnatt.

Föreningen har ett förvaltat elavtal med Jämtkraft. Det betyder att en del av elen är prissäkrad men att den andra delen köps till spotpriser. Normalt är spotpriset avsevärt högre under dagen än på natten. Så genom att ladda efter kl. 00.00 får du ett lägre elpris. Men ibland är det dyrt hela dygnet, så kolla gärna först vad spotpriset är. Kanske kan du vänta till nästa natt? Och ibland är det till och med minuspriser, då kan du passa på att toppa upp batteriet.

Här kan du följa spotpriserna för vårt prisområde (SE2)

Dagtid på vintern är Sveriges elnät ibland ansträngt i södra delarna och det finns en effektreserv som går igång om det behövs. Om vi istället laddar på natten bidrar vi till att frigöra kapacitet på dagen. Det blir också miljövänligare om vi kan avstå el dagtid som kanske gör att södra Sverige inte behöver köpa el från kolkraftverk i Danmark, Polen eller Tyskland eller det oljeeldade Karlshamnsverket i Sverige.

Så att ladda elbilen efter midnatt är bra för din plånbok, miljön och hjälper Sveriges elnät att fungera bättre.

29 december 2023

Åre kommun: En akut vattenläcka har uppstått i Åre-Duved

Åre kommun har skickat ut följande meddelande: "En akut vattenläcka har uppstått i Åre-Duved och vi har påbörjat lokalisering av läckan. Detta kan innebära störningar av vattenleveransen i delar av området. Vi återkommer med ytterligare information till de som berörs via sms så snart vi lokaliserat läckan.

Vi uppmanar alla att vara sparsamma med vattnet. Ju större förbrukning desto snabbare tar det slut.

Mer information finns på https://are.se/byggabo/driftstorningar

/Åre kommun"

Här anmäler du dig för sms-utskick vid driftstörningar https://are.se/byggabo/driftstorningar/sms-vattenlackor

21 december 2023

Förtydligande angående avgiftshöjningen

Styrelsen tog upp budgeten på mötet den 6 november. Därefter e-postade vi tankar fram och tillbaka, avvaktade Riksbanken och i slutet av november landade vi i en höjning på 24 %. Vi valde att inte sluta amortera och vi räknar med en snittränta på 4,28 % under 2024. Aspia har inte varit inblandade i budgetarbetet.

Styrelsen vill förtydliga att även om räntan är den enskilt största orsaken till höjningen står den för ca 10 procentenheter av höjningen. Resterande ca 14 procentenheter kommer från taxehöjningar och indexregleringar. Exempelvis höjs fjärrvärmetaxan med 100 000 kr per år från 1 januari 2024.

I december 2021 valde vi att införa en längre räntestruktur och sätta om lånen i fjärdedelar på 3 månader, 1 år, 2 år respektive 3 år trots att Riksbankens prognos då var att vi fortsatt skulle ha nollränta under överskådlig framtid. Knappt 6 månader senare höjde Riksbanken räntan första gången och bindningarna i december 2021 blev därmed lyckade.

Vi är så lågt belånade att en strategi med den (över tid) mer kostnadseffektiva 3-månadersräntan inte är ett problem. Men just i år drabbas vi dubbelt upp med både ränte- och taxehöjningar.

Vid budgetarbetet inför 2023 gjordes bedömningen att de relativt begränsade kostnadsökningarna vi då såg kunde absorberas inom dåvarande årsavgift och inget behov av höjd årsavgift förelåg.

Ett annat räntemarknadsproblem vi inte kunde förutspå var att föreningar nu dras med i fastighetsbolagens ökade risker. Vi har alltid haft en ränta som motsvarar ungefär vad hushållen fått efter ränteavdrag. Idag får vi 5 %, dvs. högre än vad hushållen får före ränteavdrag. Bankerna hävdar ökade risker för utlåning till företag (dit föreningen räknas).

7 december 2023

Kylan ger problem med ventilationen

Ventilationen på Källvägen 13, 15 och 18 är avstängd under natten till 8 december för avfrostning. Felsökning fortsätter den 8 december.