Värme i lägenheten

Om du tycker att det är kallt i lägenheten ska du börja med att mäta vilken temperatur du har. Alla dörrar, fönster och vädringsluckor (samt de små ventilerna på vädringsluckorna) ska vara stängda. Lägg en termometer på ett bord mitt i rummet och vänta några timmar. Temperaturen ska vara 20 till 21 grader, en meter över golvet mitt i rummet.

Kontrollera fönstren

Om temperaturen är lägre än 20 grader ska du börja med att kontrollera fönstren och balkongdörren. Mellan bågarna (det yttre och de två inre glasen) ska det sitta en dammlist som skydd mot smutsig uteluft och kallras. Över tid bryts materialet ned och dammlisten måste bytas. Kontrollera även tätningslisten mellan bågen och karmen samt filterduken i vädringsluckorna, även dessa kan behöva bytas. Vi bostadsrättshavare ansvarar själva att damm- och tätningslister samt filterduk byts. Kan du inte byta dessa själv går det att beställa denna tjänst av vår fastighetsförvaltare. Efter att du bytt lister ska du avvakta några dygn innan du mäter temperaturen igen (betongstommen är trög och tar lång tid att värma).

Kontrollera elementen

Om du åtgärdat fönstren och fortfarande har lägre temperatur än 20 grader ska du kontrollera elementen. Om elementet är kallt men rören till elementet är varma har sannolikt det lilla stiftet bakom termostatvredet fastnat under sommaren. Motionera radiatorventilen genom att stänga och öppna termostatvredet fullt några gånger. Om detta inte hjälper kan du skruva bort termostatvredet. Vrid moturs med handkraft på den räfflade metallringen på termostatvredet.


Vrid moturs med handkraft på den räfflade metallringen

På ventilen bakom vredet sitter ett litet stift. Detta stift ska gå att trycka in några millimeter och ska sedan åka ut igen. Om stiftet fastnat i stängt läge kan du trycka in stiftet försiktigt några gånger tills det löper fritt. Om det inte hjälper kan du knacka försiktigt på ventilhusets sida och trycka in stiftet.


Tryck in stiftet försiktigt, drag aldrig ut och smörj inte

Obs! Drag aldrig stiftet utåt! Och smörj aldrig stiftet med olja eller dylikt, packningarna tar skada av det. Kontrollera därefter att elementet inte läcker och skruva försiktigt tillbaka termostatvredet med handkraft, använd aldrig tång. Om du inte kan göra ovanstående kan du be vår fastighetsförvaltare att göra det.

Om inget hjälper

Om inget av ovanstående hjälper och du har lägre temperatur än 20 grader mitt i rummet ska du kontakta vår fastighetsförvaltare.