Mäklare

Information till fastighetsmäklare
Föreningen lämnar här information till mäklare med förmedlingsuppdrag inom Brf Totten i Åre.

Ekonomi och årsredovisningar
Föreningen har en mycket god ekonomi och är lågt belånad. Tack vare detta har vi de senaste åren sänkt månadsavgifterna. Någon avgiftshöjning är inte aktuell.

Den senaste årsredovisningen finns att ladda ned här.

Mäklarbild
I vår förening hämtar innehavarna själva sin mäklarbild (en rapport med information om bostadsrätten) via Mina sidor. Be medlemmen logga in (användarnamn, en femsiffrig kod, finns på avierna och lösenord väljer medlemmen själv) och klicka på "För medlemmar", "Min bostadsrätt" och därefter klicka på knappen "Rapport Brf Information". Då skapas en pdf-fil med den information ni efterfrågar.

Stadgar
Föreningens stadgar finns att läsa här samt att ladda ner här.

Energideklarationer
Föreningens energideklarationer finns att hämta här.

Ritningar
Skannade ritningar över lägenheterna finns tillgängliga hos AGO Servicebolaget i Åre mot självkostnad.

Objektnummer
Bostadsrätterna har både ett gammalt objektnummer (enligt ekonomiska planen) samt ett nytt lägenhetsnummer (enligt Lantmäteriets lägenhetsregister). Föreningen och kreditinstituten vill att både det gamla och det nya numret uppges i överlåtelse- och panthandlingar, läs mer här.

Årsavgift
Årsavgiften aviseras kvartalsvis och erläggs månadsvis i förskott. Det är viktigt att säljaren överlämnar obetalda avier till köparen, ingen avräkning görs av föreningen. I avgifterna ingår värme och basutbudet av digitala TV-kanaler. Varmvatten och el ingår inte i månadsavgiften. Parkeringsplats med motorvärmaruttag ingår i avgiften för alla lägenheter (läs mer om parkering nedan).

Inre fond
Föreningen tillämpar inte längre avsättningar till fond för inre underhåll. Innehavarna ansvarar själva för att ursprunglig standard upprätthålls. Samtliga bostadsrätter har noll kr i inre fond-saldo.

Varmvatten- och tvättstuge-/gästrumsdebitering
Kostnaden för varmvatten (f.n. 83 kr/kbm, november 2016) och tvättstugan/gästrummet (se avgiften under tvättstugor) aviseras kvartalsvis på januari-, april-, juli- och oktoberavierna. Föreningen gör ingen avräkning och läser inte av vattenmätaren eller tvätt-/gästrumsdebiteringen vid en överlåtelse. Avräkning och avläsning reglerar köparen och säljaren sinsemellan.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift betalas av den som köper en lägenhet i föreningen, avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift betalas av den som pantsätter sin bostadsrätt, avgiften är 1 % av prisbasbeloppet. Vid pantsättning vill kreditinstituten att vi anger både det gamla och det nya lägenhetsnumret, läs mer under objektnummer.

Parkeringar
Sedan den 1 januari 2020 ingår en parkeringsplats i månadsavgiften för alla bostadsrätter. Föreningen har extra garageplatser, parkeringsplatser, motorvärmarplatser och laddplatser som medlemmar kan hyra. Kölista tillämpas. Avgiften är f.n. 200 kr/mån utan motorvärmaruttag och 300 kr/mån med motorvärmaruttag eller ladduttag (för ladduttag tillkommer el till självkostnad). Föreningen har även en avgiftsbelagd gästparkering vid infarten till området.

Juridiska personer
Föreningen godkänner ej juridiska personer som medlemmar.

Uthyrning i andra hand
Enligt föreningens stadgar måste innehavaren ha styrelsens samtycke om lägenheten ska upplåtas i andra hand (hyras ut eller lånas ut). Enligt bostadsrättslagen ska föreningen lämna samtycke om innehavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Vi lämnar oftast tillstånd när det rör sig om långtidsupplåtelse, exempelvis en vintersäsong. Att hyra ut eller låna ut lägenheten i exempelvis en vecka är däremot inte tillåtet. Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrning till juridiska personer.

Bredband och TV
Föreningen är ansluten till Öppen Fiber via Telia Operator Business. Öppen Fiber är operatörsneutral. Det innebär att flera tjänsteleverantörer ansluts till nätet vilket skapar konkurrens och påverkar utbud och priser. Mer information finns på www.bredbandswebben.se.

Basutbudet av digitala TV-kanaler via antennuttaget ingår i månadsavgiften. Föreningen har ett avtal med Boxer som ger medlemmarna rabatt på övriga kanaler. Via fiber erbjuder flera tjänsteleverantörer digital-tv, f.n. Viasat, Telia, Serverado och AllTele (läst november 2016).

Tvättstugor
Föreningen har två tvättstugor: stora tvättstugan på Källvägen 18 och lilla tvättstugan på Källvägen 14. Tvättstugorna är bokningsbara alla dagar mellan klockan 07.00 och 22.00. Ett tvättpass är tre timmar. Tvättid bokas med nyckelbrickan på bokningstavlan i tvättstugan eller på boka.totten.nu. Kostnader för tvätt och tork debiteras i efterhand på månadsavierna. Tvättpriserna är f.n. 10 kr per tvätt och 20 öre per minut för torkskåp och torktumlare (november 2016). Observera att säljaren ska överlämna nyckelbrickan och tvättstugenyckeln till den nya ägaren.

Bilder på tvättstugorna finns här.

Gästrum
Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra ett gästrum på Källvägen 18, -1 för sina gäster. Gästrummet bokas för valfri period och kostar f.n. 250 kr per natt (november 2016) och debiteras i efterhand på månadsavierna.

Nycklar
Samtliga nycklar, inkl. tvättstugenyckel (märkt TV) samt nyckelbrickan till tvättstuga/gästrum ska överlämnas vid tillträdet. Ev. fjärrkontroller till bom och garageportar ska också överlämnas.

Adresser m.m.
För snabbast behandling av medlemskap ber vi er kontakta föreningen på e-post inboldtxtfoboldtxt@boldtxttotboldtxtten.nu för att få en aktuell adress dit ni kan skicka överlåtelsehandlingar (ett överlåtelseavtal i original samt ansökan om medlemskap). Det går också bra att skicka handlingarna till vår postadress. Obs! Det kan då ta längre tid att få överlåtelsen behandlad.

Ev. förfrågningar skickas till föreningen på inboldtxtfoboldtxt@boldtxttotboldtxtten.nu samt föreningens ekonomiska förvaltare Aspia på . Övrig kontaktinformation finns här.

Kolla gärna runt på övriga hemsidan för mer information.