2 februari 2017

Brandskydd i trapphusen

I händelse av brand är trapphuset din utrymningsväg – inga lösa eller brännbara föremål får förvaras där.

En brand som fått fäste kan utvecklas mycket snabbt och med stor värme- och rökutveckling som följd. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus, oavsett hur det placeras. Trapphuset är Räddningstjänstens väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt.

Vi har tidigare haft en överenskommelse med Räddningstjänsten i Åre att ett så kallat litet skoställ och en dörrmatta är okej utanför lägenhetsdörrarna. Räddningstjänsten ger inte längre dispens för detta.

Alla skoställ och dörrmattor måste således tas bort från trapphusen.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska bostadsrättsföreningen och vi som bor här vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Länsrätten har genom en dom fastställt att lösa och brännbara föremål inte får förvaras i trappuppgångar.

Våra trapphus måste således tömmas på alla lösa och brännbara föremål. Det inkluderar skoställ oavsett storlek, dörrmattor, garderober, kartonger, cyklar, byggmaterial, skidor, pulkor och barnvagnar.

Vänligen använd cykelförråden vid entrén för cyklar och barnvagnar samt lägenheten eller ditt källarförråd för garderober och andra lösa brännbara föremål. På Källvägen 14 -1 trapp finns extra cykelförvaring och några låsbara förrådsburar (ska märkas med lägenhetsnummer om vi använder).

Senast den 28 februari 2017 måste trapphusen vara tömda. Behöver du hjälp att flytta dina saker kan du kontakta vår fastighetsförvaltare.