Vattenlarm under alla diskbänkar

Uppdatering 2023-03-01: Tollco Vattenlarm 3 (som ersätter DropStop 600) kan beställas från Länsförsäkringars säkerhetsbutik.

Styrelsen har beslutat att det ska finnas ett vattenlarm under alla diskbänkar i alla lägenheter. Föreningen har också försett varje lägenhet med ett vattenlarm (DropStop 600). Underhållsansvaret för vattenlarmet (batteribyte och utbyte) har bostadsrättsinnehavaren. Knapp för att testa batteriet finns bredvid kontakterna. Vid den årliga invändiga funktionstillsynen kontrolleras att vattenlarm finns och att det fungerar.

Så kontrollerar du att vattenlarmet fungerar


Tillse att båda givarna är anslutna till larmet. OBS! Se till att båda sensorkontakterna trycks in helt, tills pipandet upphör. Testa batteriet genom att tycka på testknappen, avges ljudsignal är batteriet okej.

Så byter du batteri