Föreningen

Årsredovisningar

Årsredovisning för 2022
Årsredovisning för 2021
Årsredovisning för 2020
Årsredovisning för 2019
Årsredovisning för 2018
Årsredovisning för 2017
Årsredovisning för 2016
Årsredovisning för 2015
Årsredovisning för 2014
Årsredovisning för 2013
Årsredovisning för 2012
Årsredovisning för 2011
Årsredovisning för 2010

Uthyrning i andra hand
Enligt våra stadgar måste du ha styrelsens samtycke om du ska upplåta din lägenhet i andra hand (hyra ut eller låna ut). Använd gärna denna blankett från Bostadsrätterna för att ansöka om samtycke. Skicka den ifyllda blanketten till föreningen. Nyttjanderätten till din bostadsrätt kan i enlighet med bostadsrättslagens bestämmelser förverkas om du upplåter lägenheten i andra hand utan samtycke. Enligt bostadsrättslagen ska föreningen lämna samtycke om du har skäl för uthyrningen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Vi lämnar oftast tillstånd när det rör sig om långtidsuthyrning, exempelvis en vintersäsong. Korttidsuthyrning av lägenheten i exempelvis en vecka är däremot inte tillåtet. Observera att detsamma gäller om du lånar ut lägenheten utan ersättning.

Kom ihåg att du ansvarar för att hyresgästen sköter sig. Om hyresgästen utsätter omgivningen för störningar och försämrar bostadsmiljön kan din nyttjanderätt till bostadsrätten förverkas.

Överlåtelse av bostadsrätt
Vill du sälja din bostadsrätt utan mäklare kan du använda standardavtalet från Bostadsrätterna. Avtalet ska upprättas i tre exemplar varav ett ska skickas till föreningen. Om köparen inte redan är medlem ska det också bifogas en ansökan om medlemskap, använd gärna blanketten från Bostadsrätterna.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift
Överlåtelseavgift betalas av den som köper en lägenhet i föreningen, avgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet. Pantsättningsavgift betalas av den som pantsätter sin bostadsrätt, avgiften är 1 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet är kr under . Avgifterna är därmed för närvarande:
  • Överlåtelseavgift, kr
  • Pantsättningsavgift, kr
Vid pantsättning vill kreditinstituten att vi anger både det gamla och det nya lägenhetsnumret, läs mer här.

Information om bostadsrätten (s.k. mäklarbild)
Via Mina sidor https://totten.realportal.nu (användarnamn, en fyrsiffrig kod, finns på dina avier och lösenord väljer du själv) kan vi ta ut en s.k. mäklarbild (en rapport med information om bostadsrätten) som fastighetsmäklarna vill titta på om du vill sälja din bostadsrätt via en mäklare. Klicka på "För medlemmar", "Min bostadsrätt" och klicka på knappen "Rapport Brf Information" så får du en pdf-fil med den information som fastighetsmäklarna efterfrågar.


Föreningen är medlem i Bostadsrätterna som ger oss medlemmar information om boende i bostadsrätt och annan nyttig kunskap. Logga gärna in på Bostadsrätternas medlemssidor, användarnamn och lösenord finns anslaget på trapphustavlorna.

Nyttiga länkar
Bostadsrättslag (1991:614)