18 januari 2023

Rensning av frånluftskanaler samt funktionstillsyn i lägenheten

Brf Totten i Åre måste rensa frånluftskanalerna samt göra invändig funktionstillsyn av brandvarnare, vattenlarm, värme, ventilation, fönster och vattenanslutningar. Arbetet utförs av Åresotarna AB och AGO Servicebolaget i Åre AB den 30 januari till 10 februari 2023 (tider aviseras i trapphusen innan arbetet utförs).

Vi behöver därför tillåtelse att använda huvudnyckel. Obs! Även om du kommer att vara hemma för att öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs måste du underteckna och lämna in fullmakten (kryssa då i att huvudnyckel inte får användas).

Vad behöver jag göra?

  1. Fylla i, underteckna och skicka in fullmakt,
  2. rengöra samtliga frånluftsdon samt spiskåpan (läs hur här),
  3. kontrollera att brandvarnare och vattenlarm (under diskbänken) finns och fungerar (läs mer om vattenlarmet här).
Senast den 29 januari 2023 måste du fylla i, signera och skicka in fullmakten på något av följande sätt:

  • Fyll i och signera fullmakten med BankID via https://www.totten.nu/p/fullmakt.html
  • Fyll i denna fullmakt, underteckna, skanna/fota och e-posta den till info@totten.nu
  • Skicka undertecknad fullmakt till AGO Servicebolaget i Åre AB, Kabinbanevägen 22 A, 837 52 Åre eller lämna den i AGO:s reception på Kabinbanevägen 22

Vad händer om jag säger nej?

Du måste kryssa i att huvudnyckel inte får användas, underteckna och lämna in fullmakten. Du måste även vara hemma och öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs. Om föreningen inte kommer in uppstår extrakostnader. Föreningen kan behöva ansöka om handräckning hos Kronofogden eller skicka en rättelseanmodan varpå lägenheten kan förverkas.