Fullmakt senast 12 mars 2023

Bravida Sverige AB ska göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och Ago ska i förekommande fall kontrollera brandvarnare och vattenlarm samt injustering och plombering av värme.

Du måste senast den 12 mars 2023 fylla i och signera fullmakt angående huvudnyckel. Klicka nedan för att läsa mer och signera med BankID hos Visma Sign.

https://www.vismasignforms.com/sv/form/c12b956c-09ce-42f2-9c77-b7d7358fe6e8