Rengör frånluftsdon och spiskåpa

Så rengör du frånluftsdonen

Rengöring bör ske så snart smutsavsättning syns på donen och minst två gånger per år. Obs! Vid rengöring/diskning får ventilinställningen ej ändras. Lossa ej låsskruvarna! Ventilen måste även återmonteras på samma plats! Hantera ventilerna varsamt så att packningar ej skadas eller lossnar (de kan dock limmas fast igen).


Fatta med båda händerna om ventilens kant.


Dra ventilen nedåt eller utåt och ta ut den ur stosen.


Diska i varmt vatten med diskmedel. Torka donet innan du återmonterar det.


Placera ventilen på samma plats med fästfjädrarna i ramens spår och tryck in den.

Så rengör du spiskåpan

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret ska rengöras ca två gånger per månad vid normal användning. Nedanstående instruktion gäller Futurum/Franke/Cylinda modell 251-10. Har du bytt till en annan spiskåpa måste du själv ta fram skötselinstruktionen.


Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena (1) i framkant och dra nedåt (2). Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år ska spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.