6 mars 2023

Fullmakt för obligatorisk ventilationskontroll senast 12 mars 2023

Brf Totten i Åre måste göra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt i förekommande fall kontrollera brandvarnare och vattenlarm (du får särskilt e-brev om det gäller dig) samt injustering och plombering av värme. Arbetet utförs av Bravida Sverige AB samt AGO Servicebolaget i Åre AB den 13 till 24 mars 2023 (tider aviseras i trapphusen innan arbetet utförs).

Vi behöver därför tillåtelse att använda huvudnyckel. Obs! Även om du kommer att vara hemma för att öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs måste du underteckna och lämna in fullmakten (kryssa då i att huvudnyckel inte får användas).

Vad behöver jag göra?

  1. Fylla i, underteckna och skicka in fullmakt,
  2. om du har fått ett särskilt e-brev angående brandvarnare och/eller vattenlarm måste det vara åtgärdat senast den 13 mars 2023.
Senast den 12 mars 2023 måste du fylla i, signera och skicka in fullmakten på något av följande sätt:

  • Fyll i och signera fullmakten med BankID via https://www.totten.nu/p/fullmakt.html
  • Fyll i denna fullmakt, underteckna, skanna/fota och e-posta den till info@totten.nu
  • Skicka undertecknad fullmakt till AGO Servicebolaget i Åre AB, Kabinbanevägen 22 A, 837 52 Åre eller lämna den i AGO:s reception på Kabinbanevägen 22

Vad händer om jag säger nej?

Du måste kryssa i att huvudnyckel inte får användas, underteckna och lämna in fullmakten. Du måste även vara hemma och öppna dörren den dag/-ar under de tider när arbetet utförs. Om föreningen inte kommer in uppstår extrakostnader. Föreningen kan behöva ansöka om handräckning hos Kronofogden eller skicka en rättelseanmodan varpå lägenheten kan förverkas.