23 november 2021

Parkeringsregler

För att säkerställa en trygg och bra boendemiljö för alla har föreningen parkeringsregler, läs mer här. Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att:
  • fara uppstår eller
  • du hindrar eller stör andra.

Endast den som har en förhyrd parkeringsplats inne på området får parkera där.

Vi får inte parkera på vägarna, utanför entréerna eller på lastplatserna inne på området. Dessa är räddningsvägar och ska alltid hållas tillgängliga för räddningstjänstens fordon.

Vi får dock stanna för att låta passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att kontinuerligt lasta av eller på gods. Med kontinuerligt avses att aktivitet måste förekomma vid fordonet inom 10 minuter.