10 november 2021

Altaner utanför lägenheter på bottenvåningen

Styrelsen har fått frågan om hur stor altanerna utanför lägenheterna 0802 och 0803 får vara. Vi har utrett frågan och kommit fram till att altanerna får vara lika stora som ovanliggande balkonger.

Enligt det ursprungliga upplåtelseavtalet för lägenheterna 0802 och 0803 ingår ingen mark för dessa lägenheter, inte ens marken under ovanliggande balkong. När föreningens hus byggdes försågs dock markytan under ovanliggande balkong med betongplattor och vi tycker det är rimligt att innehavarna av lägenheterna 0802 och 0803 får byta ut betongplattorna mot trädäck om man vill. Men vi kan inte tillåta att trädäcket sträcker sig utanför ovanliggande balkong. Detsamma gäller t.ex. inglasning, den får inte sträcka sig utanför ovanliggande balkong.