Parkeringsregler

För att säkerställa en trygg och bra boendemiljö för alla har föreningen parkeringsregler. Vi har ett avtal med Aimo Park som övervakar att vi följer parkeringsreglerna. Vid olovlig parkering tas en kontrollavgift ut enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Vill du överklaga en kontrollavgift ska du vända dig till Aimo Park.

Parkeringsreglerna bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att:
  • fara uppstår eller
  • du hindrar eller stör andra.

Lokalgatorna, gång- och cykelvägarna samt lastplatserna inne på området är räddningsvägar och ska alltid hållas tillgängliga för räddningstjänstens fordon.

OmrådesmärkeVid infarten till området finns ett områdesmärke som anger att det är förbjudet att parkera på hela området. För att lasta eller lossa gods får vi stanna i max tio minuter, läs mer under lastplats nedan. Inom området finns avvikelser som anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor, se förhyrda platser nedan.

Förhyrda platserParkeringsplatser inne på området och i garaget som hyrs ut stadigvarande till medlemmar anges genom vägmärket parkering och tilläggstavlan förhyrda platser. Den som inte hyr en parkeringsplats här får inte parkera här. Läs här vilken parkeringsplats som ingår i din månadsavgift. Om någon parkerat på din förhyrda plats kan du göra en polisanmälan för så kallat egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8 kap. 8 §.

LastplatsPå lastplatserna utanför Källvägen 14, 15 och 18 får vi inte stanna för annat ändamål än att låta passagerare stiga i eller ur fordonet eller för att kontinuerligt lasta av eller på gods. Med kontinuerligt avses att aktivitet måste förekomma vid fordonet inom 10 minuter. Att lossa en spegel och bära den till lägenheten och flytta fordonet inom 10 minuter är tillåtet men vi får inte skruva upp spegeln på väggen innan vi flyttar fordonet, läs gärna mer i denna dom från Svea hovrätt.

Gästparkeringen

För gästparkeringen utanför bommen gäller särskilda parkeringsregler, se aktuell skyltning vid infarten till parkeringen.