12 maj 2021

Kommunen spolar vattenledningarna 20-28 maj

Som ett led i underhållsarbetet kommer Pollex AB på uppdrag av Åre kommun att utföra renspolning av kommunala vattenledningsnätet från 20 till 28 maj.

Vilken dag Källvägen berörs meddelar kommunen via sin hemsida samt SMS och e-post till de som registrerat detta. Anmäl ditt mobiltelefonnummer samt e-postadress via följande länk:

https://are.se/byggabo/driftstorningar/sms-vattenlackor

Tänk på att inte öppna några kranar, köra tvätt- eller diskmaskin eller spola i toaletten under denna tid! Läs mer i detta informationsblad från kommunen.