17 mars 2021

Moms på varmvatten

Vår självkostnad för varmvatten är fortsatt 83 kr inklusive moms per kubikmeter. Men eftersom debitering av varmvatten och el sker utifrån hur mycket vi förbrukat och vi kan bestämma själva över vår egen förbrukning anser Skatteverket och en oenig Högsta förvaltningsdomstol att varmvatten och el inte är en del av att bo i en bostad. Därmed måste föreningen särredovisa på avierna att 16,60 kr av självkostnaden 83 kr är moms. Det blir inte dyrare för oss medlemmar eftersom vi alltid betalat moms på varmvatten och el. Däremot måste föreningen en gång per år deklarera till Skatteverket hur mycket av självkostnaden som är moms. Och eftersom vi betalar självkostnad blir det inget mervärde att mervärdesbeskatta varför 0 (noll) kronor ska betalas till Skatteverket årligen.

Det bör i sammanhanget tilläggas att vatten från vattenkranen inte betraktas som livsmedel och momsen är därför 25 procent. Endast vatten som tappats på individuella flaskor eller dylikt betraktas som livsmedel.

Mer finns att läsa i HFD 2019 ref. 54.pdf.