28 april 2020

Vårens stämma senareläggs

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att senarelägga stämman så långt som möjligt. Anledningen till att årsstämman skjuts upp grundar sig på statsmaktens vädjan att göra allt vad vi kan för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. En del av detta är att inte hålla större möten och sammankomster vilket styrelsen följer när den skjuter på stämman.

Vi återkommer så fort vi vet mer.