27 april 2020

Energideklarationer

Föreningen har uppdaterat energideklarationerna. Resultatet visar att vi minskat energianvändningen med ca 22 % på tio år.

För tio år sedan använde vi i jämförelse ca 145 kWh per kvm och år. Nu använder våra byggnader ca 112 kWh per kvm och år vilket är en minskning med ca 22 %. Föreningen genomför kontinuerligt energieffektiviseringsåtgärder och under de senaste tio åren har vi bl.a. gjort följande:

  • Kontrollerat injustering av värmesystem (görs årligen)
  • Byte av motorvärmarstyrning i kallgaraget till avresetidstyrda
  • Byte av armaturer i kallgarage från skymningsstyrda lysrörsarmaturer till närvarostyrda LED-armaturer
  • Byte av 23 st gatuarmaturer (styrda med ljusrelä) från 125 W kvicksilver till 35 W keramisk metallhalogen samt bortplockande av fyra kvicksilverarmaturer
  • Utbyte av till- och frånluftsfläktar till nya fläktar med EC-motorer
  • Byte av armaturer i trapphus från lysrörsarmaturer till LED-armaturer
  • Byte av armaturer på våningsplan från lysrörsarmaturer LED-paneler
  • Utbyte av hiss till ny med mjukstart samt närvarostyrd LED-belysning

Byggnaderna har energiklass D (utom Källvägen 13 som har energiklass E eftersom den förser motorvärmare, ladduttag och gatubelysningen med el). Men den verkliga energianvändning är endast ca 100 kWh per kvm och år och alla byggnader ligger på gränsen till att klassas i energiklass C, samma som nya byggnader. Detta beror på att vi enligt Boverkets regler inte får tillgodoräkna oss vår låga varmvattenanvändning som beror på individuell mätning och debitering av varmvattnet. Vi måste istället räkna med ett mycket högre schablonvärde vilket gör att vår energianvändning är mycket högre på papperet än i verkligheten.

Energideklarationerna finns att ladda ned här:

Källvägen 13
Källvägen 14
Källvägen 15
Källvägen 16
Källvägen 18