30 april 2020

Fortsatt arbete med utomhusmiljön

AGO kommer inom kort att ställa ut grillplatsen med tillhörande möbler. De kommer under denna barmarkssäsong att återuppta arbetet med fastighetens utomhusytor, t.ex. att ta bort buskar utmed husfasaderna samt röja sly.