18 juni 2020

Påminnelse om föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre

Som medlem i Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har du kallats till ordinarie föreningsstämma via brev.

Dag och tid Torsdag den 25 juni 2020 kl. 19.00
Plats Digital stämma via Google Meet (möteskod enligt
tidigare utskickad kallelse) eller poströstning.
Ärenden Dagordning enligt 30 § punkt 1 till 18 i föreningens stadgar.
En medlemsmotion har inkommit och finns nedan.

Riksdagen har fattat beslut om lagändring som möjliggör för oss att hålla stämman utan fysisk närvaro och styrelsen har utifrån detta fattat beslutet att hålla stämman digitalt samt erbjuda möjligheten att poströsta för de som inte kan närvara digitalt.

Föreningens årsredovisning, poströstningsformulär, dagordning, motion samt styrelsens svar på motionen finns nedan. Kontakta styrelsen om du vill ha det utskrivet på papper och skickat med post. Om du vill ha ytterligare upplysningar om bokslut eller annat kan du lämna en skriftlig begäran senast tio dagar före stämman till styrelsen.

Om du väljer att poströsta med bifogat poströstningsformulär ska det vara föreningen tillhanda senast onsdag den 24 juni 2020. Skanna eller fota och e-posta ifylld och undertecknad poströst till info@totten.nu eller skicka via post till adress enligt formuläret.

Förslag finns att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Anette Bergendahl som huvudansvarig revisor.

Mer information om hur du ansluter till det digitala mötet finns att läsa här.

Bilagor:

Årsredovisning för 2019
Poströstningsformulär
Dagordning
Motion
Styrelsens svar på motionen