28 januari 2020

Kommunens missfärgade vatten

När Åre by är fullbelagt med turister och alla diskar, lagar mat och duschar samtidigt kan ibland det kommunala vattnet missfärgas. Det mangan som finns i vårt grundvatten fastnar i kommunens vattenledningar under normal användning. Vid hög belastning kan kommunen tvingas ändra riktning på vattnet som tillsammans med ett markant högre tryck gör att manganet lossnar och missfärgar vattnet. En hög halt av mangan ger bl.a. svarta utfällningar på sanitetsporslin och missfärgar tvätt.

Under maj/juni 2017 spolade kommunen sina ledningar för att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit. Dessa problem är av allt att döma tillbaka eftersom några medlemmar noterade missfärgat vatten på nyårsaftonseftermiddagen 2019.

Om du får missfärgat vatten är det viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen för att få ut ev. missfärgningar. Börja med att spola i kranen som ligger närmast intagspunkten (oftast handfatet) tills vattnet klarnat, spola sedan i samtliga kranar tills vattnet klarnat. Vänta med att spola i toaletten och använda tvätt- och diskmaskin tills vattnet inte längre är missfärgat då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Styrelsen har undersökt möjligheten att installera ett filter för det dricksvatten kommunen levererar till oss. Filtren skulle kosta upp emot 65 000 kr exkl. installation (2011 års priser) och löpande driftkostnader i form av filterbyte tillkommer. Dessutom krävs analys av vattnet när det är missfärgat för att besluta vilket filter som ska användas. Då detta historiskt inträffat 1-2 timmar per år, dvs. 0,1 till 0,2 promille av ett år har styrelsen hittills inte bedömt det som försvarbart att installera filter.

Livsmedelsverkets gränsvärde för mangan är 0,05 mg/liter. Hos vuxna regleras ev. överintag av mangan i tarmen. Men hos små barn är detta system inte fullt utvecklat vilket gör att det finns en risk att de får i sig för mycket mangan från mat och dricksvatten. Dricksvatten med förhöjda halter av mangan ska inte användas till varken dryck eller modersmjölksersättning till små barn.

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att dokumentera missfärgat vatten med bild, datum och tid och meddela kommunens tekniska avdelning detta via e-post till va.renhallning@are.se.