23 maj 2017

Spolning av vattenledningar

Under vecka 22 kommer Åre kommun att utföra spolningar av vattenledningsnätet i Åre by. Arbetet påbörjas måndag 29 maj och avslutas fredag 2 juni. Vi arbetar mellan kl. 20.00-04.00 och då ber vi er att hålla alla kranar stängda mellan dessa tider.

Att tänka på inför spolningen:

  • Alla vattenkranar ska vara stängda
  • Tappa upp det vatten du behöver i förväg
  • Använd inte tvätt- eller diskmaskinen då de kan ta skada
  • Spola inte i toaletten på vanligt sätt. Det går att spola genom att hälla upptappat vatten från till exempel en hink direkt i toalettstolen

Det är viktigt att du låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut ev. missfärgningar. Börja med att spola i kranen som ligger närmast intagspunkten tills vattnet klarnat, spola sedan i samtliga kranar tills vattnet klarnat.

Vänta med att spola i toaletten och använda tvätt- och diskmaskin tills vattnet inte längre är missfärgat då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Vid spolningen leds vatten in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter och det gör att avlagringar av bland annat järn och mangan lossnar och spolas bort.

Syftet med spolningarna är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som förekommit i vissa områden. I samband med spolningen kan vattnet bli grumligt och missfärgat. Missfärgningarna kan även uppstå utanför de områden där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagningen.