16 december 2019

Sänkning av årsavgiften

Styrelsen har mot bakgrund av föreningens goda ekonomi beslutat att sänka årsavgiften med 5 % från och med 1 januari 2020.