16 december 2019

De tio minsta lägenheterna får parkering

Alla lägenheter utom de tio minsta ettorna har sedan länge en parkeringsplats som ingår i årsavgiften. Alla innehavare av de tio minsta ettorna har dock hyrt en parkeringsplats av föreningen. Styrelsen anser att det ska ingå en parkeringsplats i alla bostadsrätter. Därför tilldelas dessa tio minsta ettor den parkeringsplats de idag hyr och blir alltså kostnadsfri för dessa tio minsta lägenheter. Ändringen träder ikraft 1 januari 2020.