16 maj 2017

Ändrade bokningsregler för gästrummet

Tidigare har vi kunnat avboka gästrummet kostnadsfritt ända fram till veckan innan ankomst. Detta resulterade dock i många sena avbokningar och att gästrummet därför stod oanvänt eftersom ingen annan medlem hann boka med bara en veckas varsel.

Vid stämman den 9 maj 2017 beslutade vi därför att ändra bokningsreglerna för gästrummet.

Gränsen för kostnadsfri avbokning flyttas till 30 dagar (tidigare sju dagar) innan ankomst. De betyder att vi kostnadsfritt kan avboka gästrummet om det sker 31 dagar (eller tidigare) innan ankomst. Vid avbokning 30 dagar före ankomst eller senare debiteras vi full dygnskostnad. Vid bokning inom 30 dagar före ankomst kan avbokning som tidigare ske kostnadsfritt inom två timmar från bokningen. Detta gäller dock inte vid bokning/avbokning av pågående dygn (dvs. mellan kl. 12.00 och 11.59).

Avbokning av gästrummet är fortsatt kostnadsfri om du rimligen måste avboka på grund av att du, dina närstående eller dina gäster drabbas av akut sjukdom, olycksfall, dödsfall, skilsmässa eller väsentlig skada i ordinarie bostad (t.ex. brand eller vattenskada). Förhindret måste kunna styrkas med intyg.