3 maj 2017

Påminnelse om stämma

Bostadsrättsföreningen Totten i Åre har ordinarie föreningsstämma tisdag den 9 maj 2017 klockan 19.00 i föreningslokalen på Källvägen 16 våning -1.

Ärenden: Dagordning enligt stadgarna 30 § pkt 1-18.

Kallelse med fullmakt har skickats till varje medlem på den adress som lämnats till föreningen. Årsredovisningen finns att ladda ner här och kan skickas via post till den som önskar.