4 juni 2012

Om det brinner i din lägenhet

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.Att göra rätt om det börjar brinna i din lägenhet är livsviktig kunskap. Du ska göra på olika sätt beroende på om det brinner i din egen lägenhet eller om det brinner i din grannes lägenhet. Om det finns rök i trapphuset - stanna i din lägenhet.

Brinner det i din lägenhet?
  • Stäng in branden!
  • Ta dig ut och stäng dörren efter dig.

Stänger du in branden i lägenheten sprider sig inte branden och den giftiga röken lika fort.

Brinner det i grannens lägenhet och rök finns i trapphuset?
  • Håll din lägenhetsdörr stängd.
  • Stanna kvar i din egen lägenhet, där är du säker i 30-60 minuter.
  • Ring 112, då får räddningstjänsten reda på att du är inne lägenheten.
  • Ställ dig vid ett fönster eller balkong så att räddningstjänstens personal kan se dig.
  • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus, det kan räcka med några andetag av den livsfarliga röken för att du ska bli medvetslös.

Rädda - varna - larma - släck

Ett bra sätt för att du i en akut situation ska komma ihåg hur du ska bete dig är att memorera ramsan.

R = Rädda dig själv och de som är i fara.
V = Varna alla som hotas av branden.
L = Larma 112.
S = Släck branden om du tror att du klarar det.

Kom ihåg!
Det är den aktuella situationen som avgör hur du agerar och i vilken ordning du gör vad.