4 juni 2012

Förebygg brand i din lägenhet

Dinsäkerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap finns en checklista om hur man förebygger bränder hemma.

Där finns också information om hur man hittar och rättar till risker i hemmet genom en fördjupad brandskyddsrond för lägenhet.

Hos Brandskyddsföreningen finns goda råd om brandvarnare.