20 mars 2012

Bredband via fiber

Föreningen har beställt så kallad Öppen fiber från Telia. Det kommer att fungera ungefär på samma sätt som nuvarande telefonnät. Skanova/Telia Operator Business står för nätet och varje bostadsrättsinnehavare får själv välja tjänsteleverantör. I dagsläget finns sju olika leverantörer:

AllTele
Bahnhof
Bixia
Bredband2
Telia
Tyfon
Universal Telecom

I nätet kommer det att erbjudas bredband upp till 1 000 Mbit/s, TV och telefoni.

Områdesnätet (mellan husen) och fastighetsnätet (ut till varje lägenhet) är installerat och klart. Nu återstår installation av switchar i källarna och inkoppling i Skanovas avlämningspunkt.

Enligt TeliaSonera driftsätts nätet 22 juni 2012 så fort switcharna från Skanova är på plats. Mer information kommer.

Mer information om Öppen fiber finns på Bredbandswebben.