4 januari 2024

Ladda elbilen på natten

Det finns flera fördelar med att ladda elbilen på natten. Det blir billigare, miljövänligare och avlastar elnätet. Generellt är det bäst att börja ladda elbilen efter midnatt.

Föreningen har ett förvaltat elavtal med Jämtkraft. Det betyder att en del av elen är prissäkrad men att den andra delen köps till spotpriser. Normalt är spotpriset avsevärt högre under dagen än på natten. Så genom att ladda efter kl. 00.00 får du ett lägre elpris. Men ibland är det dyrt hela dygnet, så kolla gärna först vad spotpriset är. Kanske kan du vänta till nästa natt? Och ibland är det till och med minuspriser, då kan du passa på att toppa upp batteriet.

Här kan du följa spotpriserna för vårt prisområde (SE2)

Dagtid på vintern är Sveriges elnät ibland ansträngt i södra delarna och det finns en effektreserv som går igång om det behövs. Om vi istället laddar på natten bidrar vi till att frigöra kapacitet på dagen. Det blir också miljövänligare om vi kan avstå el dagtid som kanske gör att södra Sverige inte behöver köpa el från kolkraftverk i Danmark, Polen eller Tyskland eller det oljeeldade Karlshamnsverket i Sverige.

Så att ladda elbilen efter midnatt är bra för din plånbok, miljön och hjälper Sveriges elnät att fungera bättre.