11 januari 2024

Åre kommun: Använd endast papperspåsar för matavfall

Åre kommun vill informera att det är viktigt att allt matavfall stoppas i papperspåsar.

Från och med årsskiftet skickar Åre kommun allt insamlat matavfall till en ny biogasanläggning. Denna anläggning tar endast emot matavfall i papperspåsar, inte i plast- eller bioplastpåsar. Du hämtar själv papperspåsar, mer information finns på kommunens hemsida.

Just nu innehåller det insamlade matavfallet plastpåsar och bioplastpåsar vilket inte är tillåtet. Renhållningsenheten har fått krav från biogasanläggningen att omedelbart förbättra kvaliteten på det insamlade matavfallet så att endast matavfall i papperspåsar levereras.

Åre kommuns senaste avlämning av matavfall vid biogasanläggningen

De som tömmer matavfallskärlen kommer att kontrollera att detta krav följs. Avgifterna för sophämtning kommer att justeras under året så att en avgift kan tas ut om matavfallet är förorenat med plastpåsar eller annat avfall.

Tack för att ni sorterar ut matavfallet och därigenom bidrar till bättre avfallshantering!