20 maj 2021

Vattenavstängning 21 maj

Vattnet kommer vara avstängt fredag den 21 maj kl. 08.00 till 17.00. Åre kommun kommer att utföra en renspolning på vattenledningsnätet.

Obs! Tänk på att inte öppna kranar eller spola i toaletten under denna tid. Fyll gärna upp vatten i kärl så att du klarar dina dagsbehov. När vattnet kommer tillbaka igen kan det vara missfärgat, spola tills det blir klart. Vattensläp kommer finnas uppställt på Vik reningsverk från kl. 10.00 under arbetet, på Coop-parkering vid återvinningen finns även en vattenutkastare för dricksvatten.