25 juli 2019

Föreningen monterar sommarkassett i ventilationen

SMHI varnar för höga temperaturer i en vecka och föreningen har därför monterat plåtar som ersätter värmeåtervinningen för att få riklig nattkyla.

Vis av de senaste årens värmeböljor har föreningen låtit tillverka plåtar som ersätter värmeåtervinningen i ventilationen. Vi återvinner därmed ingen värme ur frånluften under värmeböljor utan drar istället nytta av den relativt kalla nattluften och pumpar nattkyla direkt in i lägenheterna. Detta gör att lägenheterna kyls nattetid. Vi testade metoden med framgång i slutet av värmeböljan under förra sommaren och vi förväntar oss ett okej inomhusklimat trots värmevarningar.