28 mars 2019

Föreningen börjar med matavfallsinsamling

Obs! Matavfallet ska läggas i plastpåsar (av polyeten) innan det läggs i kärlet, läs mer nedan. Matavfallet ska sedan årsskiftet 21/22 läggas i papperspåsar, läs mer här.

Föreningen börjar som första flerbostadshus i kommunen med matavfallsinsamling. Matavfallet ska läggas i vanliga plastkassar (av polyeten) innan det läggs i det bruna kärlet märkt "Matavfall". Plasten sorteras bort vid rötningsanläggningen. Använd inte komposterbara plastpåsar, de sätter igen sorteringen.

Matavfallet töms varje vecka och körs med övrigt matavfall från kommunen till Ecopro i Verdal där det blir biogas. Det som återstår efter biogasproduktionen är biogödsel som återför näringsämnena till ny livsmedelsproduktion.

Utifrån dagens avfallsmängd kan biogasanläggningen i Verdal leverera 30 GWh biogas som årligen ersätter 3 miljoner liter fossil diesel. Bussarna i Trondheim tankar biogas och snart går 50 % av all busstrafik i Trondheim på biogas.

  • Matavfallet ska samlas in i vanliga matkassar (polyetenplastpåsar)
  • Plastpåsen ska knytas ihop och läggas försiktigt i det bruna kärlet
  • Blött matavfall ska rinna av innan det slängs
  • Matavfallet ska sorteras enligt nedanstående sorteringsguideLäs gärna mer i kommunens broschyr.