18 september 2018

Byte av golv i hissar

Under torsdag den 20 september samt fredag den 21 september kommer arbete med att byta golv i hissarna att utföras av Kone.