7 augusti 2018

Klippning av slänter vid parkeringar

Onsdag den 8 augusti kommer slänterna vid parkeringarna att klippas. Ni som har parkering där ombeds att flytta bilen till gästparkeringen vid infarten. Detta för att vår fastighetsförvaltare inte ska skvätta ned bilarna med gräs och grus. Q-park är informerade och ingen avgift behöver erläggas.