7 november 2017

Trafikbom driftsatt

Nu har föreningens trafikbom driftsatts. Bommen har kontrollerad infart samt fri utfart genom två magnetslingor, en öppnaslinga och en säkerhetsslinga.

Inpassering sker med nyckel, nya- eller gamla fjärrkontrollen eller via telefon eller webbapp. Bommen stänger automatiskt då fordonet passerat säkerhetsslingan. Läs mer om fjärrkontroller och öppning av bommen via telefon och webbapp här.

Vid utfart öppnas bommen automatiskt när ett fordon passerar öppnaslingan och stänger igen så snart fordonet passerat säkerhetsslingan.