7 november 2017

Åre kommun gräver hos oss

Åre kommun måste förstärka sina VA-ledningar som sträcker sig över föreningens fastighet.

Grävning måste därför utföras från avloppspumpstationen nedan Källvägen 16 upp mellan Källvägen 16 och 18 fram till gångvägen. Kommunen kommer även leta och/eller sätta in en ny ventil till föreningen väster om Källvägen 13.

Arbetet beräknas ta två veckor och vara slutfört fredag den 17 november.