10 oktober 2014

Förändring i analoga tv-utbudet

Com hem låter meddela att då TV4-gruppen beslutat att TV12 endast ska sändas i s.k. high definition (fritt översatt till skarp tv) kommer vi inte längre att få tillgång till kanalen eftersom Com hem endast har analog tv-distribution till oss. Förändringen gäller från 2014-10-31.