28 juni 2014

Avloppsspolning hos er som beställt

Nu är det dags att spola köks- och badrumsavloppen i alla lägenheter som beställt detta enligt tidigare anslag och utskick. Om du beställt avloppsspolning måste Swoosh ha tillträde till din lägenhet. Spolningen sker följande dagar:

Källvägen 1330 juni
Källvägen 141 juli
Källvägen 151 juli
Källvägen 162 juli
Källvägen 182 juli

Vill du närvara vid avloppsspolningen eller har husdjur kan du boka tid genom att kontakta Ulf Granström på telefon 070-376 70 79. Swoosh kommer annars att använda huvudnyckel.

Vänligen plocka bort eventuella hinder under diskbänken och i badrummet så att det är fritt tillträde till avloppsrören.