14 februari 2024

Ventilationen på Källvägen 18

Ventilationen på Källvägen 18 är avstängd för avfrostning. Funktionen för automatisk avfrostning är ur funktion och reparation kommer att ske.