4 december 2023

Avgiften höjs från 1 januari 2024

Att bo i bostadsrätt är att bo till självkostnad och föreningen arbetar kontinuerligt med att förbättra vår ekonomi. Vi har exempelvis kunnat hyra ut mer förrådsyta och den senaste energideklarationen visade att vi minskat energianvändningen med 22 % på tio år.

På grund av kostnadsökningar som ligger utanför vår kontroll måste vi tyvärr höja avgiften. Trots att vi är en lågt belånad förening är den höjda räntan den enskilt största orsaken till att vi måste höja avgiften. Vidare höjs våra taxebundna kostnader som VA- och fjärrvärmetaxa. Utöver detta indexregleras allt från fastighetsskötsel till försäkringspremie.

Sammantaget gör inflationen och räntehöjningarna att vi måste höja avgiften med i snitt 12 kr per kvadratmeter och månad vilket motsvarar 24 %. En klen tröst är att avgiften därmed ökat 7 % på 16 år och att konsumentprisindex ökat med 41 % under samma period.