20 oktober 2022

Återställning efter installation av ladduttag

Det pågår återställning och asfaltering efter ny kabeldragning till ladduttagen på utomhusplatserna 40 till 58. Alla berörda medlemmar har fått information via e-post och SMS. Dubbelkolla gärna att du har lagt in dina kontaktuppgifter på https://totten.realportal.nu. Inloggning sker med BankID.