4 mars 2022

Uppdatering angående installation av ladduttag

Installationen är ännu inte slutförd och fullt driftsatt. Installatören väntar fortfarande på material och planen är nu att det ska slutföras kommande vecka (7-11 mars).

Vi återkommer med information när installationen är slutförd och driftsatt.