4 februari 2022

Uppdatering angående installation av ladduttag

På grund av rådande omständigheter har installationen av ladd- och motorvärmaruttagen försenats. Installationen kan förhoppningsvis slutföras kommande vecka (7-11 februari).