21 januari 2022

Vi installerar ladduttag på alla p-platser

Föreningen har beställt installation av ladduttag på samtliga parkeringsplatser. Alla garageplatser och alla utomhusplatser kommer att få ladduttag, även de platser som idag saknar elstolpe.Styrelsen bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete där vi ser över allt från vår närmiljö till hur vi kan minska vårt klimatavtryck. Under de senaste 10 åren har vi minskat energianvändningen med ca 22 % och vi var de första flerbostadshusen i kommunen att börja med matavfallsinsamling. All energi som föreningen köper är fossilfri och förnybar. Elkraften kommer från vatten-, vind- och solkraft och fjärrvärmen kommer från skogens restprodukter och fossilfritt biobränsle.

Nu är det dags för nästa stora steg: att göra det enkelt att köra elbil. Då krävs det ett ladduttag på samtliga parkeringsplatser vilket vi nu installerar. Genom detta tas ett stort steg för att vi ska kunna leva fossilfritt i vår förening.

De nya uttagen installeras i befintliga motorvärmarkapslingar och har förutom ett ladduttag även ett motorvärmaruttag. Alla parkeringsplatser får alltså både ett ladduttag och ett motorvärmaruttag. Med en app kommer vi kunna styra laddningen och motorvärmaren. Elen som används kommer att debiteras till självkostnad i efterhand på våra avier. Installationen sker preliminärt vecka 5 (31 januari till 4 februari). Parkeringsplatserna mellan Källvägen 13 och 14 får sina stolpar monterade till våren när tjälen gått ur marken.

Vi återkommer med mer information om hur de nya uttagen fungerar i samband med driftsättningen.