14 januari 2022

Nedre garageport ur funktion

Garageporten på nedre plan är ur funktion. Tillsvidare öppnas och stängs garageporten manuellt. Följ anvisningarna på insidan porten.

Service är beställd och utförs i övermorgon söndag den 16 januari.