10 augusti 2021

Flytta fordon 12 augusti pga. klippning av slänter

Torsdag den 12 augusti (v. 32) kommer gräset ovan parkeringarna vid hus 14, 13 och 15 att slås med trimmer av Ago.

De startar kl. 07.00 och räknar med att vara klara vid kl. 15.00.

Vänligen flytta era bilar då gräs, grus och småskräp flyger omkring och kan göra skada på era fordon.