16 mars 2020

Renovering av entréer

Vi har nu startat renoveringen av entréplanen (E och -1 yttre hall). E ska renoveras med förlängd entrématta samt nytt akustiktak och ny belysning, nytt kakel sätts på väggarna på E och -1 yttre hall.