3 juli 2018

PwC blir Aspia

PwC:s affärsområde för redovisning drivs från 1 juli 2018 som ett eget bolag under varumärket Aspia och är inte längre en del av PwC. Aspia och PwC kommer att ha ett nära samarbete.

Den ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts från 1 juli 2018 alltså av Aspia medan revisionen fortsatt sköts av PwC.